علمی و پزشکی

محل قرار گرفتن ماسک روی صورت از جنس آن مهمتر است

این تیم دریافتند که استفاده از چندین لایه و ترکیب بافت ها و بافت های مختلف می تواند به فیلتر بهتر کمک کند ، اما نقاب زدن ناکافی (قرار دادن روی صورت) می تواند همه چیز را خراب کند. آنها تحقیقاتی در مورد پارچه و پوشاک از جمله پنبه ، ابریشم ، نوعی پارچه ابریشمی ، فلانل ، الیاف مصنوعی و نرم کننده ها انجام داده اند.

آنها دریافتند که استفاده از پارچه های مختلف می تواند محافظت قابل توجهی در برابر ذرات آئروسل ایجاد کند.

در خانه ماسک درست کنید

آنها آزمایش را مطابق شکل فوق انجام دادند ، پارچه را در یک لوله پی وی سی قرار دادند ، هوای عبور از داخل آن را آزمایش کردند و ذرات را به اندازه 10 نانوس تا 10 میکرومتر اندازه گیری کردند. می دهد ذرات ویروس کرونا بین 80 تا 120 نانومتر قطر دارند.

آنها سرانجام دریافتند که پارچه های کامپوزیتی مانند پوسته ابریشم یا پوسته پوسته پوسته شده قادر به تمیز کردن 80 درصد ذرات کوچکتر از 300 نانومتر و 90 درصد ذرات بزرگتر از 300 نانومتر هستند.

اما در صورت عدم استفاده صحیح از ماسک ، تمام این دستاوردها بی فایده خواهد بود. در قسمت دوم آزمایش خود ، سوراخی در ماسک ایجاد کردند که نتایج آن خوشایند نبود. این مطالعات نشان داده است که وجود شکاف و سوراخ در ماسک (استفاده نادرست از ماسک) می تواند عملکرد ماسک را تا 60٪ کاهش دهد.

علمی کام

2121