کرونا در شاهرود تمام نشده است/ الزام استفاده از ماسک و دستکش – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، احسان بنیش که ظهر شنبه میزبان علوم پزشکی دانشگاه شاهرود بود به خبرنگاران و اعضای رسانه ها و اعضا گفت: در مورد وضعیت کرونا باید به استفاده از ماسک و دستکش در شهرهای سفید هشدار داد. کورونا برای مردم مخصوصاً در شهرهای سفید مانند شاهرخ و میامی یک چیز عادی است.

وی اظهار داشت: اگرچه شهرهای شرودر و میامی در وضعیت سفید قرار دارند ، اما ممکن است این وضعیت به راحتی تغییر کند و مردم نباید فکر کنند وضعیت طبیعی و فعالیت ویروس به پایان رسیده است ، اما هنوز هم خطر کرونا و وجود دارد. لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی بر جلوگیری از انتقال ویروس و گسترش آن ، فاصله اجتماعی و به ویژه استفاده از ماسک تأکید دارد.

معاون صدراعظم علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اظهار داشت: با بازگشایی برخی از کلاس ها و سالن ها ، هنوز رعایت پروتکل های بهداشتی لازم است و در صورت بازگشایی تحت نظر ستاد تاج گذاری ، پس از آن باز بودن باعث ویروس و گسترش بیماری خواهد شد. ” و اگر افراد با مواردی روبرو شوند که از پروتکل بهداشتی پیروی نمی کنند ، می توانند آن را ذکر کنند یا به سالهای 190 و 4030 گزارش دهند.

بانش افزود: لازم است از مراسم و سفرهای غیرضروری اجتناب شود: “ماندن در خانه و عدم حضور در مراسم های عمومی هنوز برای بیماری های زیر و افراد مسن توصیه می شود و افراد بیشتری می توانند خرید یا شلوغ کنند.” در مکانها شرکت کنید. ” سکوت آنها از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند و هنگام مشاهده مسافت اجتماعی باید ماسک بپوشند.

خروج از نسخه موبایل