عمومی

نزاع و درگیری بیشترین فراوانی پرونده های پزشکی قانونی استان مرکزی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش آنلاین ، علی رضایی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درگیری ها ، اختلافات ، تصادفات رانندگی و غرق شدن در حوضچه ها و استخرها بیشترین تعداد پرونده های قضایی در استان مرکزی را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه 10.594 پرونده جنگ در سال گذشته بررسی شده است ، گفت: متأسفانه در جریان یک درگیری ، تأثیر زخمی ها بیشتر از یک درگیری است و باید تلاش کرد تا از بروز هرگونه درگیری جلوگیری شود. با اشاره به.

مدیرکل پزشکی قانونی پزشکی قانونی استان مارکز حوادث رانندگی ، جاده ای و انسانی را در افزایش تعداد تصادفات موثر عنوان کرد و افزود:

رضایی گفت: “علاوه بر علائم هشدار دهنده و ممنوعیت شنا در سدها و سدها ، در هوای گرم ، با خانواده هایی که از این ماجرا غفلت می کنند ، شاهد غرق شدن مردم در این مکان ها هستیم.” به نظر می رسد این قسمت در قسمت های اخیر کمی مبهم است. سال گذشته 19 نفر بیشتر از سال 1997 بودند و مردم باید به تحریم ها در این زمینه توجه ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: در جشن هفته داوری ساختمان جدید پزشکی قانونی در استان افتتاح شد که می توان گفت در این زمینه کار خوبی انجام داده است.