اقتصادی

آخرین قیمت‌ها در بازار خودرو/جایگزین پراید ۱۰ میلیون تومان ریخت

نیگار علی– کاهش قیمت خودرو در بازار خودرو ، که از چند روز گذشته آغاز شده است ، از اعلام نتایج انتخابات روز گذشته ایالات متحده شدت گرفته است. پس از اعلام پیروزی جو بایدن ، رهبر اتحاد دموکراتیک آمریکا و در شرایط روانی مداوم در بازارهای داخلی ، نه تنها تقاضای خودرو به امید کاهش قیمت این سرمایه کاهش یافته است ، بلکه همه مشاغل کوچک و بزرگ و حتی ساکنان عادی نیز اتومبیل خود را فروخته اند.

با تشدید نوسانات قیمت در بازار خودرو ، درک قیمت واقعی خودرو دشوار شده است ، بنابراین قیمت های اعلام شده توسط یک غرفه با غرفه دار دیگر و در عین حال خودرو متفاوت است. سایت های تبلیغاتی قیمت از نظر قیمت خودرو نیز متفاوت هستند. آنها چندین میلیون تومان اعلام کردند.

اما در پایان می توان گفت که در نتیجه کاهش چشمگیر تقاضا در این بازار ، قیمت ها در بازار خودرو به قدری افت کرده است که فخر 111 به کانال قدیمی بازمی گردد و سالانه 9 میلیون تومان. امروز به گفته بینندگان و سایت ها ، قیمت از 109 به 122 میلیون تومان کاهش یافته و سایر خودروهای این گروه نیز با اعلام قیمت خودرو و فخر 131 از 113 میلیون تومان ، کاهش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده اند. قیمت ها از 93 تا 105 میلیون تومان است و فخر 132 امروز 107 میلیون تومان قیمت دارد در حالی كه این خودرو دیروز 115 میلیون تومان قیمت داشت همچنین هاچ بك تیبا نیز از 140 تومان 150 تومان قیمت دارد. به یک میلیون تومان افزایش یافته است. این کاهش چشمگیر تقاضا بازار خودروهای مونتاژ را ترک نکرد. و این بازار نیز در افت شدید قیمت بود ، بنابراین از 1 میلیارد و 1 میلیون میلیون تومان مدل Pe Pe 2008 2008 پژو مدل 98 به یک میلیارد و 15 میلیون تومان رسید و دامنه این 99 مدل از 1 میلیارد و 135 میلیون تومان است. تومان دیروز به قیمت یک میلیارد و 110 میلیون تومان و سیتروئن C3 رسید ، سپس به کانال قبلی بازگشت و امروز با قیمت 995 میلیون تومان به 946 میلیون تومان و قیمت سارکوزی گرند ویتارا با قیمت یک میلیارد و 149 میلیون تومان رسید. همانطور که اعلام شد ، در حالی که خودرو دیروز اعلام شد. 1 میلیارد و 227 میلیون تومان ارزش گذاری شده بود.

قیمت روزانه خودرو در جدول زیر ذکر شده است:

223227