عمومی

تعطیلی آموزش حضوری در مدارس استان بوشهر تمدید شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر از تعطیلی دفاتر آموزش و پرورش در بوشهر و گسترش آموزش مجازی در مدارس استان خبر داد.

در این متن گفته شده است: ادامه وضعیت بحران در شهرهای سرخ و براساس تصمیم هیئت احترام دولت ، اداره آموزش عمومی شهرستان بوشهر ، به عنوان تنها شهر سرخ این استان ، زیرا آنها به مدت یک هفته کاملاً تعطیل خواهند بود و فقط تعداد کمی از افرادی که در اختیار مدیر استان / شهر هستند و نیازی به انجام یک ماموریت فوری و فوری ندارند ، در محل کار حضور خواهند داشت. باشد ، و کارمندان باقیمانده از خدمات مخابراتی برای انجام مسئولیت های محوله استفاده می کنند.

همچنین از تاریخ فوق ، آموزش حضوری (دوره های رسمی ، آموزشی ، مدارس علوم غیر برنامه درسی و رایگان) و امتحانات حضوری به مدت یک هفته در کلیه مدارس استان تعطیل است.

حضور و عملکرد کارمندان اداری و آموزشی در شهر بوشهر بصورت مجازی است ، اما حضور کارکنان مسئول حفاظت فیزیکی ، امکانات و سیستم های الکتریکی مدارس ضروری است.

حضور و عملکرد کارمندان اداری و آموزشی در مراکز آموزشی در شهرها و مناطق زرد و نارنجی در اختیار مدیران مدارس خواهد بود – به طوری که هیچ واحد آموزشی تعطیل نشود.

در مورد عملکرد شخصی مدیران مدارس و کارکنان آموزش ، رعایت دقیق دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی ضروری است. ظاهراً در این دوره آموزش مجازی در همه شهرها و مناطق وجود دارد.