چتر حمایت دولت و مجلس بر سرشرکت های دانش بنیان

به گزارش شبکه خبری
“طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1989 ، تصمیم بر این شد که دولت شرکت ها را براساس دانش در سراسر کشور شناسایی کند و آنها آن را تحت حمایت خود خواهند گرفت. “

وی اظهار داشت: اگر می خواهیم به ویژه از نظر توسعه اقتصادی به رشد بلندمدت دست یابیم ، باید توجه خود را به شركتهای دانش بنیان معطوف كنیم ، زیرا توسعه اقتصادی با تأكید و تكیه بر شركتهای دانش بنیان قابل فهم است. ، و نگاه سنتی به اقتصاد دیگر اولویت دارد. ” نه دولت ها.

قائم مقام مرکز شرکت ها و بنیادهای دانش بنیان گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه کرده و زیرساخت های قانونی در دولت طراحی و در نظر گرفته شده است.

وی گفت: “ما 5500 شركت دانش بنیان را از ابتدای برنامه شناسایی كرده ایم ، به عنوان مثال در سال 1391 ، و مدیر عامل آن معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری است كه موضوعات مربوط به فعالیتهای آنهاست. “

سعید منجم زاده گفت: “در هر بخش صنعتی که شرکت های تولیدی در کشور فعالیت می کنند ، ما شرکت های دانش بنیان داریم ، از مناطقی که سطح دانش جدید بسیار بالا است ، مانند بیوتکنولوژی و فناوری نانو که عمدتا شرکتهایی با دانش محلی در این زمینه وجود دارند. شرکتهایی که در بخشهای سنتی و قدیمی فعالیت می کنند می توانند بر اساس دانش بنا شوند ، مشروط بر اینکه دو ویژگی اصلی داشته باشند.
وی گفت: “اولین ویژگی سطح فناوری و خدماتی است كه آنها ارائه می دهند ، بالا و دارای پیچیدگی فنی قابل توجهی است و دوم اینكه دانش فنی تولید محصول در شركت بومی سازی شده است.”

حسینی ، دیگر مهمان برنامه ، گفت: “اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر شرکت های دانش بنیان ، اگرچه این موضوع جدیدی در کشور ما است ، اما با تلاش مدیران و مسئولان ، طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است. “

یکی دیگر از مهمانان این برنامه ، دانشیار بنیان ، مدیرعامل کولی ، گفت: “در سال های اخیر ، دستیار علوم و فناوری در ایجاد اکوسیستم برای رشد و توسعه شرکت های نوآور و فناوری نقش مهمی داشته است.
وی گفت: “شركتهای دانش بنیان نیز مشكلات بزرگی دارند.”

خروج از نسخه موبایل