عمومی

جشنواره‌های سینمایی، آری یا نه؟

به گزارش شبکه خبری

غلام مضا موسوی ، رئیس انجمن تهیه کنندگان سینما ، در برنامه شهر فرانسه گفت: “ما امسال آماده تولید حدود 50 فیلم هستیم ، اما به دلیل کرونا ، تهیه کنندگان به آرامی حرکت می کنند.”
وی افزود: جشنواره فیلم فجر بهترین نشانه زنده بودن سینمای ایران است و همه نگاه ها به این جشنواره است.
موسوی گفت: فیلم های جشنواره در 33 مرکز نمایش داده می شود و به همین دلیل برگزاری جشنواره ضروری است.

رئیس انجمن تهیه کنندگان سینما افزود: سه سناریو وجود دارد ، یکی اینکه مردم باید در جشنواره شرکت کنند و پروتکل ها را دنبال کنند. این کار با همکاری مراکز بهداشتی امکان پذیر است. راه دوم ، ثبت آن در متن نارنجی با حضور روزنامه نگاران و راه سوم ، ضبط آن با حضور داوران جشنواره و نشان دادن آن به مردم در زمان مناسب است. اما بهترین حالت برگزاری جشنواره با حضور مردم و حضور مردم است و بدترین حالت این است که فقط داوران این جشن را تماشا کنند.
موسوی گفت: “برخی از منتقدان در برگزاری جشنواره با مشکل روبرو هستند ، اما برخی به دنبال موفقیت بدون هیچ مشکلی هستند”
مدیرعامل انجمن تهیه کنندگان سینما افزود: ما از منتقدین دعوت می کنیم تا برای حل مشکل صحبت کنند.
آسیب شناسی جشنواره فیلم فجر
علی فرهمند – منتقد سینما همچنین گفت: جشنواره فیلم فجر و سایر جشنواره ها باید آسیب شناسانه باشند.
وی افزود: جشنواره فیلم فجر در سینمای ایران در حال اکران است و باید در برگزاری آن بسیار احتیاط کنیم.
فرهمند افزود: به دلیل همه پروتکل ها و مشاهدات دقیق ، جشن های بین المللی برگزار نشده و یا جشن ها به تعویق افتاده است.
منتقدان این فیلم گفتند: جشنواره ای که محبوب باشد ، اگر صاحبان آن مانند مردم آن را نبینند ، دشوار است.

وی گفت: زندگی در جشنواره فیلم فجر با مردم است اما در ایران قرار است با حضور قضات برگزار شود.
فرهمند با تأکید بر اینکه مخالف برگزاری جشنواره نیست ، افزود: برخی از منتقدان این جشن را برای خود می خواهند.