عمومی

پیش‌بینی مشارکت ۶۰۰ میلیارد ریالی خیران در پروژه‌های آموزشی بوشهر – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

احمد آنلاین در مصاحبه با آنلاین گفت: “در حال حاضر ، کلاس های تخریب شده در استان بشار نیاز به بازسازی دارند.”

وی توضیح داد: خیران در سال گذشته 510 میلیارد ریال به پروژه های خیرخواهانه در استان کمک کردند که نسبت به سال 1997 20 درصد افزایش داشته است.

وی از کمک های میلیاردی 39 میلیاردی به موسسات خیریه داخل و خارج از کشور برای اجرای طرح های آموزشی در استان بشیر خبر داد و گفت: برنامه ریزی شده در پ.م.

مدیرکل بازسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: در طرح کمک آجرگذاری ، به جای نامگذاری مدرسه به عنوان خیر ، چندین نام خیر در کلاس های مدرسه قرار داده شده است تا خیرین بتوانند کمک های مالی بیشتری انجام دهند. آماده باشید و فشار مالی را برای کمک متوقف کنید. آنها نباش

وی به عنوان خیریه کوچک در یک پروژه خشت و خمپاره انداز در استان بوشهر کار کرد. وی گفت: “پنج سازمان ، شرکت و کارخانه مطابق با مسئولیت های اجتماعی خود در یک پروژه خشت و خمپاره در استان بوشهر شرکت می کنند.”

مدیرکل بازسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: 342 میلیارد ریال توسط خیران در کشور در قالب طرح آجر به آجر و 50 میلیارد ریال توسط خیران خارج از کشور جمع آوری شده است. .