عمومی

ثبت ۴ بهمن در تقویم به نام نماینده سیلی‌زن

ملت مسئول لطفا حداقل در مورد من و هادی ساعی شرایط عادی بدست آورید – برخلاف داستان کرونا!

پدر من هوادار بود و در زمان استبداد امپریالیستی ، خصوصاً نفرین رضاشاه ، توسط اعضای شورای ملی مرتباً مورد ضرب و شتم قرار می گرفت. تمام اسناد وی نزد آقای خسرو معتضد است. آقای خسرو معتضف در كتاب “رضا شاه گنج وو” در صفحه 7 137 بدون هیچگونه تحریف اشاره كرده است:

“… روزی پدر همان نماینده مجلس ، كه در حین انجام وظیفه ای در خط هنر ، با مهربانی و اشتیاق با یك سرباز ، یكی از نمایندگان مجلس ، رضا خانی كه همگی مانند او قلدری می كرد ، رفتار كرد. و نارنجک ، ضرب و شتم ، و این راه را برای تولد پسر رشید هموار کرد. ، و اساساً ، غنی سازی 4 دست مانند روز سندرم دستان آرام به همین دلیل است … “(به نقل از متن)

بنابراین من مثل شما و خود شما هستم بگذارید بگوییم این جفت از جنسیت های مختلف خودشان است! آیا نباید استعمار را گسترش دهیم؟ آیا نباید سرانجام از هیچ جا شروع کنیم ، و حداقل با یک قسمت بد بدن که ضرب و شتم هم دارد؟

ای جماعت ، همیشه بر شمشیر ؛ شما کسانی بودید که از عصبانیت در صندوق های رای به من رای ندادید. بنابراین در ادامه کار من ، کاری به کار ما نداشته باشید و بیایید میله را با خیال راحت ببندیم. برای راحتی کار با وزرا سرعت پیدا کنید و مهمتر از همه اینترنت و همه فضای مجازی را فیلتر کنید. من به شما قول می دهم که این مجلس قوانینی را تصویب خواهد کرد که هزینه شناسایی هویت الکترونیکی شما بیش از سه فاز است. ما هنوز متحد نیستیم ، اما معتقدیم که گاهی اوقات لازم است با ترامپ و تحریم ها از بیرون فشار بیاوریم ، گاهی اوقات با ترامپ و فیلترها از داخل … شما که بارها آن را نشان داده اید ، می توانید در برابر هرگونه فشار مقاومت کنید.

در آخر ، توجه به این نکته مهم است:

درست است؛ من به قول های داده شده در عنوان متن عمل نکرده ام و کسی را نبخشیده ام ، اما هیچ چیز از ارزش های من نمی کاهد!