ورزشی

افزایش پذیرش دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

به گزارش خبرنگار آنا از بیرجند ، عباس گنجی جشن فارغ التحصیلی دانشجویان افغانستانی که تحصیلات خود را در این دانشگاه به پایان رسانده اند به اولین گروه دانشجویان بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند تبریک می گوید. اخیراً توجه ویژه ای به جذب دانشجویان بین المللی شده و ثبت نام دانشجویان بین المللی در این دانشگاه بطور چشمگیری افزایش می یابد.

وی افزود: توسعه جهانی توسط مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی با جدیت دنبال می شود و در سال های اخیر اقدامات گسترده ای در جهت توسعه همکاری های علمی و بین المللی در این دانشگاه انجام شده است. دیپلماسی دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی فعال و تسهیل شده است دانش آموزان بین المللی آماده کردم

معاون امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی درباره دستاوردهای ارزشمند و افتخار این دانشگاه گفت: “از نظر علمی و فنی ، ما در 10 کشور برتر در کشور یا منطقه هستیم و تحقیقات” یکی از بهترین دانشگاه ها. “اولویت چهار واحد نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی جذب دانشجویان خارجی از کشورهای همسایه است.

گنجی در مورد وقایع و پیامدهای جنگ جهانی دوم خاطرنشان کرد: “بعد از جنگ جهانی دوم ، قدرت های بزرگ با استفاده از نفوذ و نفوذ خود تجهیزات و محصولات خود را به جهان پس از جنگ جهانی دوم فروختند و نفوذ بیشتری دارند. کشورهای دیگر. “بر این اساس ، آنها زبان مشترکی بین خود و سایر کشورها ایجاد کرده اند تا از آنچه می گویند استفاده کنند.

وی درباره شیوه های اعمال قدرت های بزرگ جهان اظهار داشت: بعد از جنگ جهانی دوم ، قدرت های بزرگ توجه زیادی به فرهنگ ، سنت ها و آداب و رسوم مردمی داشتند که می خواستند در حوزه نفوذ خود قرار بگیرند و به دنبال تأثیرگذاری هستند. تا آنجا که ممکن است جوامع مختلفی برای تحصیل در کشورهای خود یا کشورهای همسایه وجود دارد.

دلایل افزایش ثبت نام دانشجویان خارجی در بیرجان

سید حسن هاشمی ، دبیر شورای اعتبارنامه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی نیز گفت: ادامه خواهد یافت و قویتر خواهد شد.

علم و فرهنگ حد و مرزی ندارند

رئیس مأموریت وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی همچنین توضیح داد: حدیث نبوی “اتالابوا الامام و لو بالسین” بیانگر این واقعیت است که کسب دانش محدودیت جغرافیایی ندارد. علم و فرهنگ حد و مرزی ندارد و بشر برای ادغام علمی که همکاری صلح آمیز است به دیپلماسی علمی متوسل می شود.

علی حیدر یار با تبریک به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برججند که از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند ، گفت: “جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بیشترین تعداد دانشجویان خارجی از افغانستان را دارد و این مکان بسیار خوشبختی برای ما است.”

وی توضیح داد: فعالیت های بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واقعاً در تقویت دیپلماسی علمی مثر است. فلسفه روابط علمی هر کشور نوعی ماهیت مکمل و مکمل دارد و منجر به استفاده از ظرفیت های کشورها و تأمین نیازهای جانبی می شود.

انتهای پیام / 4121/4062 /