عمومی

فضاهایی متناسب کودکان برای تجربه زندگی اجتماعی

باید از تجربه جهانی استفاده شود. از علائم راهنمایی و رانندگی مناسب باید در خیابان ها و مراتع کودکان استفاده شود تا سلامت و ایمنی آنها را تحت تأثیر قرار داده و ارتقا دهد زیرا ایجاد یک شهر ایده آل برای کودکان کار پیچیده ای نیست.

بیشتر شرایط عصبی که در دوران نوجوانی رخ می دهد باید در شرایط نامساعد کودکی بررسی شود. آسیب هایی که حتی در دوره نوجوانی نیز بهبود نمی یابند. بنابراین ، ایجاد یک محیط سالم برای کودکی شاد و ایمن بسیار مهم است. توجه به مسئله کودکان در اجتهاد و فقه پویای شیعه رویکردی دینی دارد ، به ویژه در زمینه روانشناسی شخصیت و مقررات تنظیم شده در سازمانهای تخصصی در سازمان ملل که شباهتهای زیادی در این زمینه دارند.

کودکان به دلیل شرایط خاص از جمله ویژگیهای حساس جسمی ، سنی و روانی ، با سایر شهروندان و گروههای سنی جامعه تفاوتهای آشکار و آشکاری دارند. نیازهای کودکان متفاوت است و این گروه بسیار حساس و در عین حال تأثیرگذارترین گروه در جامعه هستند. بنابراین ، برای اینکه شخصیت خود را به خوبی بسازند ، باید یک زندگی اجتماعی خوب و شاد را تجربه کنند. محیط کودکان باید به گونه ای باشد که آنها دائماً از محیط یاد بگیرند و همزمان تجربیات ارزشمندی را بازی کنند که می تواند زمینه ساز رشد شخصیت و جسمی ، روانی و اجتماعی باشد.

هنجارها برای کودکان و اختلالات روانشناختی نقش مهمی در اجتماعی شدن آنها دارند. بنابراین ، مدیران شهری باید فضایی را ایجاد کنند که کودکان بتوانند زندگی اجتماعی متناسب با سن و سال را در مناطق مختلف تجربه کنند. بنابراین ، مدیران و متخصصان در زمینه های روانپزشکی ، آموزش و برنامه ریزی شهری باید دور هم جمع شوند و در جهت مدینه فاضله کودک با هم کار کنند.

در حال حاضر ، شواهدی از نقض حقوق کودکان در سراسر جهان ، از جمله در ایران ، از جمله ناامنی ، آلودگی محیط زیست و کمبود امکانات مناسب وجود دارد که نیاز به توجه ویژه دارد. به مسائل خاص کودکان و بزرگسالان.

طبق تعریف آژانس های تخصصی برای کودکان ، کودکان باید از محیط مناسب و فرصت های مناسب برای یادگیری در فضای باز برخوردار باشند. اگرچه ایران تلاش های خوبی در این زمینه انجام داده است ، اما باید گام های اساسی بردارد تا کودکان بتوانند شرایط اجتماعی و اجتماعی را در فضای شهری و اطراف خانه تجربه کنند و از طبیعت ، دنیای حیوانات و رابط اجتماعی آگاه شوند. از طریق بازی ، فرصت های کشف ، درک و ساخت میراث فرهنگی و هنری جامعه.

ما باید آموزش آنها را با کودکان از طریق برنامه های آموزشی و استفاده از اینترنت و ابزارهای اینترنتی توسعه دهیم تا آنها ارزش عناصر محیطی را یاد بگیرند و درک کنند. این یک عامل مثبت برای آزادی و عملکرد کودکان است. کنار جاده ، بن بست ها ، همسایگان و … شرایط زمین بازی را برای کودکان فراهم می کند ، اما امروز نه. امروزه خیابان ها و فضاهای شهری و مبلمان به عواملی تبدیل شده اند که حضور کودکان در محله را محدود کرده اند.
کمیته ملی سکونتگاه های انسانی تاکنون با مرکز تحقیقات راه ها ، مسکن و توسعه شهری در مورد مدینه فاضله کودک دیدار کرده است. ایجاد شورای تخصصی کودکان شهر آرمان شهر یکی دیگر از فعالیت های تحقیقاتی کمیته ملی است.

* دبیرکل کمیته ملی امور بشردوستانه ایران