اقتصادی

۴۵ فقره نقشه زمین‌شناسی یکصدهزارم استان سمنان تهیه شد

محققان سازمان زمین شناسی با موفقیت 45 نقشه زمین شناسی استان سمنان از 100 نقشه 59 نقشه تهیه کرده اند.

به گزارش تیتر نیوز ، یاسر وکیل زاده مدیر کل استان سمنان با بیان اینکه 45 نقشه از 59 نقشه درجه 100 هزارم مورد نیاز استان سمنان تهیه شده و 6 نقشه نیز در دست تهیه است ، افزود: برخی از 59 نقشه صد هزار بعدی مورد نیاز استان سمنان یک منطقه کویری است که به دلیل عدم توانایی راه رفتن ، ظرفیت معدنی کم و پراکندگی مراکز عمومی فراهم نشده است.

به گفته وی ، نقشه زمین شناسی شامل اطلاعات کاملی در مورد خواص مختلف زمین از جمله نوع و سن سنگها و رابطه بین آنها ، ساختار زمین و ظرفیت مواد معدنی سنگ است و با سایر یا نابرابری های مختلف در صورت لزوم وزن کنید.

مدیرکل تحقیقات زمین شناسی و معدن استان سمنان با بیان اینکه بدون داشتن نقشه زمین شناسی در مقیاس های مختلف ، انجام و اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی غیرممکن است ، توضیح می دهد: اینها نقشه های مطالعات زیست محیطی ، مدیریت آب ، صنعتی است سایت ها ، شهرهای نظامی ، پروژه های حمل و نقل جاده ای ، ساخت فرودگاه ، کابل های انتقال برق ، برق و آب استفاده می شود.

وکیل زاده اعلام کرد که اکنون 16 نقشه با بیست و پنج سطح برای استان سمنان منتشر شده و 12 نقشه نیز چاپ شده و سه نقشه در دست تهیه است. وی ادامه داد: نقشه های زمین شناسی یکی از اطلاعات اساسی در کشور و در کلیه پروژه های عمرانی و کاربردهای صنعتی است. بنابراین ، علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای تحقیقات زمین شناسی و علوم مرتبط ، این نقشه ها برای اکتشاف مواد معدنی ، تجزیه و تحلیل لرزه ای و تهیه نقشه های حقوق زمین در صورت بروز بلایای طبیعی مانند سیل ، آب ، رانش زمین و آتشفشان ها و به عنوان نقشه از پروژه های مختلف توسعه نیز استفاده می شود.

مدیرکل تحقیقات فناوری و معدنی تأیید کرد: هدف از تهیه نقشه زمین شناسی نشان دادن توزیع سنگ ها و گسل ها ، تاقدیس ها ، سینوس ها و سایر ساختارهای زمین شناسی است که روی زمین رخ داده است.

وی با بیان اینکه نمی توان با چشم غیر مسلح به ایجاد زمین با اندازه آن در حالت طبیعی نگاه کرد ، خاطرنشان کرد: در صورت در نظر نگرفتن همه عوامل ، نقشه های زمین شناسی مهمترین ابزار برای یافتن وضعیت زمین هستند. و عناصر جداگانه طرح زمین شناسی. بر روی نقشه نشان داده شده و دامنه ها و امتداد کف و همچنین شکاف ها و فرورفتگی ها با برخی علائم و نشانه گذاری ها مشخص شده اند.

نقشه های کاربردی زمین شناسی در بیست و پنج سطح ، لایه اطلاعاتی اساسی همه کشورهایی است که در پروژه های عمرانی ، صنعتی ، عمرانی و سایر پروژه ها استفاده می شود.

علاوه بر این ، از پنجاه و یکهزار نقشه زمینی کاربردی برای خاموش کردن ، رانش زمین ، آتشفشان ها ، توزیع بلایا ، بلایای طبیعی و غیره استفاده می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی ایران ، سازمان زمین شناسی کشور تهیه نقشه های زمین شناسی را در مقیاس صد و پنجاه هزار به پایان رسانده و اکنون مطابق با نیاز کشور است.اطلاعات دقیق و کاربردی زمین شناسی . ، قصد دارد یک نقشه زمین شناسی تهیه کند. با بیست و پنج سطح در 6 لایه مختلف موضوع ، در برنامه این سازمان است.

انتهای پیام