عمومی

تهران تا توکیو،این مورچه‌های پر کار و طرح صیانت از فضای مجازی!

چند روز اول المپیک ؛ شاید به نوعی همین را بتوان در مورد قفل شدن نیز گفت! من هیچ ادعایی ندارم ، اما با سالها تجربه ، واقعاً نمی توان نوشت. برای نشان دادن داخل و خارج شهر یا کشور ، نوشتن و معرفی توکیو بی فایده است ، شما تا به امروز هستید. آیا نمی دانید که این ماشین به اینجا نمی آید؟ بسیاری از دوستان و آشنایان از ایران برای نوشتن و توضیح پیام دادند ، اما چه؟ آدم باید کمتر فکر کند. گفت نگاه کن! و واقعاً همینطور است. این مفهوم بدون تعریف این است که میلیون ها نفر در میلیون ها در یک سیستم خاص و سیستماتیک مشغول هستند. برای همیشه ، این همه. برای همیشه از چوب خشک خودداری کنید.
اینجا توکیو است. قلب تپنده ژاپن. برخلاف آنچه می شنویم ، مردم مهربان هستند. آنها به زودی با شما دوست می شوند. در صورت درخواست کمک ، آنها سعی می کنند تا آخرین لحظه کمک کنند ، و اگر نمی توانند. بخشش آنها ساده نیست. آنها عصبانی نیستند و اصول اساسی زندگی آنها بر اساس صداقت است. ایرانیانی که اینجا هستند آنقدر موضوع را تعریف کرده اند که دروغگویی در طبیعت آنها نیست. در روزهای اولیه. انتقاد من این بود که برای بازیهای المپیک فرصت کمی باقی مانده بود ، آنها فقط می خواستند مورد اصابت گلوله قرار بگیرند و با آنها مقابله کنند تا همه تحت فشار قرار بگیرند ، اما با گذشت روز روشن شد. متوجه شدم که زنان و مردان مسن نیز سر کار آمده اند. دیروز از یکی از دوستانم شنیدم که دلیل واضحی برای این امر وجود دارد ، بنابراین جوانان از کروناس استفاده نمی کنند. افراد مسن برای زنده نگه داشتن جوانان نامگذاری می شوند. ” این یکی از دلایل خستگی و کمک آنها است.
توکیو شهری آرام است ، شما می توانید سالها بدون استرس در اینجا زندگی کنید ، بدون این استرس که فکر کنید با وجود وقوع سه یا چهار زلزله در روز ، چرا قلب هیچکس نمی لرزد؟ از هر چیزی که بیشتر تولید می کند استفاده کنید؟ ، هیچ ، و در چند روز که این سفر تمام شد ، روز به روز و روز به روز. سپس فشار ، سپس فشار و سپس نگرانی در مورد آینده که حتی اگر خود آجرها آجر بگذارند ، دوباره بالا می رود! چه خبر؟ ما به دوستانمان خندیدیم ، سرمان را تکان دادیم و امیدوار بودیم که نه ، این اتفاق نمی افتد ، اما با توجه به تمام احتمالاتی که ما انتظار داشتیم این اتفاق نیفتد و آنها حتی خنده تلخ خود را از دست دادند. فاصله تهران تا توکیو به قدری زیاد است که برای سالهای بعد هرگز صدمه نخواهد دید.

251 251