اشتباه محاسباتی امام جمعه لواسان چه بود؟

این خبر بسیاری از مردم ، به ویژه جوانان خواهان عدالت را شگفت زده کرد ، اگرچه چنین خبری در حال حاضر برای طیف وسیعی از مردم شگفت آور نیست ، زیرا آنها به خوبی می دانند که در بسیاری از نهادهای جمهوری این تناقضات و اقدامات غیر منطقی به قانون تبدیل شده است. به

مردم دیگر تعجب نمی کنند که چگونه با برخی از م influثرترین ائمه جمعه برخورد نمی شود ، کسانی که هر از گاهی مطالبی را ارائه می دهند که باعث سردرگمی دین و نظام می شود و موجی از رسانه ها را ایجاد می کند ، اما نه امام جمعه مسئول. ممنوعیت تبلیغات و نهی علیه مفسدان اقتصادی در زمینه این امامت جمعه عمل کرده است ، آن را دور نگه داشته اند تا این درس برای دیگر ائمه جمعه باشد و آنها حدود خود را بدانند.

به یاد دارم در اوایل دهه 1980 ، یک دانشجوی جوان عدالت نزد من آمد که به طور جدی و مداوم درگیر فساد اقتصادی و سوء رفتار بود و از من خواست در مورد فعالیت های قضایی وی اظهار نظر کنم. در این مورد به او بگویید ، اما او به طرز شگفت انگیزی با من مخالفت کرد. به من به او گفتم که من هرگز به شما یا هر جوان دیگری پیشنهاد نمی کنم که وارد این عرصه شوید ، زیرا در این صورت با شکست ها و مخالفت هایی روبرو خواهید شد که بدون آن مشکلاتی را علیه نظام و حکومت دینی ایجاد می کند. این به نتیجه می رسد.

اگر امام جمعه لواسان با من مشورت می کرد ، پایان این راه را به او می گفتم ، اگرچه معتقدم که حرکت او در این راه نتایج خوبی به همراه داشت و برای تعدادی از افراد ساده باعث آرامش می شد. . افتخار یک منبع ، شجاع ، معروف و فقط کشیش بود.

اما در هر صورت ، من به او توضیح می دهم که سیستم نیازمند عزم و اراده ، عزم و جدیت لازم و کافی برای جستجوی عدالت و مبارزه با مفسدان اقتصادی بزرگ و تأثیرگذار از دهه 1970 است ، بنابراین زاویه فساد ، رانت جویان. بله ، خیر ، و اگر شعارها و دستورالعمل هایی درباره عدالت و مبارزه با فساد مطرح شود ، بخش مهمی از آن ایجاد یک نمایش سیستمیک است ، نه مبارزه قاطع و فرقه ای با آن. فساد.

یکی از دلایل این تأخیر و ناتوانی رژیم در مقابله با مفاسد اقتصادی گسترده ، که ایران را در بالاترین سطح فساد جهانی قرار داده است ، آلودگی مردم دو طرف در سه دهه گذشته است.یک توافق نانوشته. در این مبارزه اشکالاتی وجود دارد ، اگرچه در یک و نیم دهه گذشته برخی از افراد وابسته به نهادهای انقلابی و منتخب علنی شده و راه را برای مبارزه با فساد بدون تبعیض هموار کرده اند.

در چنین شرایطی طبیعی است که مقامات ارشد مسئول اجازه نمی دهند کسی از چارچوب و محدودیت های تعیین شده در زمینه عدالت و فساد فراتر رفته و او را به دلایل عجیبی برکنار یا تهدید کند یا با تعقیب راه او را مسدود کند. ، مانند وجود ایده های حمله بلوکی به پای عدالتخواهان.

بنابراین ، برای همه مردم ، به ویژه جوانان ایده آل ، که خواهان عدالت و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی هستند ، ضروری است که درک کنند که باید هوای این دو ایده را بنوشند به گونه ای که باعث آلرژی خشم و خطر برای سالمندان. آنها باید نمایش اصلی سیستم باشند ، در غیر این صورت برای آنها بهتر است چنین دیدگاه ها و آرمان هایی را رها کرده و بر دین خود و جهان تمرکز کنند. به قول حافظ شیرین:

صوفیان مانند باد می نوشند
آن فکر را فراموش کن!

خروج از نسخه موبایل