ورزشی

اعلام تاریخ آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی

علیرضا عزیزی در مصاحبه با خبرنگار تیم استانی خبرگزاری آنا در برجند ، از برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی جنوب خراسان جنوبی خبر داد.بستگی دارد. ، سه شنبه 21 سپتامبر (بخش خصوصی و برنامه همکاری برای دانشجویان غیر بومی) و چهارشنبه 22 سپتامبر (بخش شفاهی) برگزار می شود.

معاون آموزشی و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: از دانشکده علوم انسانی دیدن کنید.

انتهای پیام / 4121/4062 /