اقتصادی

ایجاد ۲۵ مرکز نوآوری برای توسعه نوآوری‌های حوزه آب و خشکسالی در کشور

با ایجاد 25 مرکز نوآوری در کشور ، نوآوری ها ، ایده ها و فناوری های جدید به گسترش بخش آب و خشکسالی کمک کرده است.

به گزارش تیتر نیوز ، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، 25 مرکز تجدید آب و خشکسالی ایجاد شد تا فضایی برای ورود خلاقیت و ایده های عملی برای ورود به صنعت ایجاد شود. ایده هایی که می توانند پاسخی برای چالش های این حوزه باشند.

بسیاری دره سیلیس آمریکا را مظهر مدرن ترین مرکز نوآوری می دانند. در وهله اول روند همکاری بین کارآفرینان مشاهده شد و الگویی برای ورود سایر کشورها به این حوزه شد. در ایران با یک تور بی سابقه و با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از پیشروان توسعه فناوری و نوآوری ، این مراکز در نقاط مختلف کشور ایجاد و به سرعت در حال رشد است. مرکز نوآوری برای تسریع روند معرفی نوآوری ها و ایده های جدید در دنیای فناوری و حرکت سریعتر به جلو ایجاد شد. یکی از صنایعی که نیاز به نوآوری دارد صنعت آب و خشکسالی است. حوزه ای که از طریق فناوری های جدید در مسیر توسعه قرار گرفته و به دنبال حل چالش های موجود است.

مرکز نوآوری متشکل از تیمی از افراد و وب سایت هایی است که به عنوان مراکز فناوری و نوآوری شناخته می شوند و هدف آنها ایجاد محیطی برای استارتاپ ها ، شتاب دهنده ها ، سرمایه گذاران ، فروشندگان و موسساتی است که مرکز نوآوری را ایجاد می کنند.

کارگروه ویژه معاونت علمی و فناوری در زمینه آب ، خشکسالی ، انفجار و محیط زیست نیز از ایجاد 25 مرکز در این بخش برای تسهیل دسترسی به نوآوری در بخش صنعت حمایت می کند.

به گفته معاون علمی ریاست جمهوری ، پارک علم و فناوری هرمزگان ، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دام تربت جام ، دانشگاه فردوسی مشهد ، شهرداری تهران ، بسیاری از شرکت های دانش بنیان ، دانشگاه فسا ، دامغان ، دانشگاه صنعتی قم و دانشگاه صنعتی ارومیه ، شامل مراکز زیر است. و دانشگاه مهندسی و فناوری نوین قوچان ، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر ، دانشگاه خلیج فارس ، پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری در بروجن ، مرکز آموزش عالی کاشمر ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان ، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه پیام نور هشترود ، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه پیام نور عجب شیر ، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه پیام نور واحد ملکان ، دانشگاه یزد ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و علوم و فناوری پارک دانشگاه سمنان نیز در این لیست گنجانده شده است.

انتهای پیام