عمومی

زندگی حسینی؛ کتاب یادداشت‌های عاشورایی محمدرضا زائری

به گزارش تیتر نیوز ، چاپ سوم کتاب «زندگی حسینی» نوشته محمدرضا زیار توسط انتشارات چادر منتشر شده است.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: بنابراین ، حق امضا و ثبت در دفتر حق جویان و دارندگان حق است و یاد خدا و عبادت او در نظر گرفته شده است ، و بنابراین این زندگی ایده آل است. در “زندگی حسینی” منعکس شده و معنای آن در این مورد قابل درک است.
زیرا خداوند حسین (ع) ، بزرگترین پرستنده توحید و بندگی را دوست دارد ، هر که حسین بن علی را دوست دارد ، محبوب خدا می شود (ّحبّ الله من أحبّ حسينا) و این عشق مطلوب ، قابل انتخاب ، نه خلاق یا مطلوب است این عشق یک هدیه است و مراقبت هایی که خدا به هرکس که می خواهد انجام دهد و به هر کس که بخواهد رحم می کند: شما ، پیامبر ، نمی توانید هرکس را که می خواهید هدایت کنید ، اما خدا هرکه را که بخواهد هدایت می کند. “تا زمانی که دوستان بخواهند و چه کسی می خواهد!” و این عشق ، در واقع ، بزرگترین افتخار و جلال خداوند است ، کسی که می خواهد شکرگزاری کند و سپاسگزاری کند … “

این کتاب مجموعه ای از یادداشت های سالهای اخیر دکتر محمدرضا زهری ، نویسنده و کارشناس آموزش دینی و مسائل اجتماعی است.

زندگی حسینی کتاب خاطرات عاشورایی محمدرضا زهری

/ 26