عمومی

چرا نرخ ارز نباید کاهش یابد؟

آشپز بالای کاسه ایستاده بود ، سوپ به اصطلاح را با چنگال تکان می داد و مدام فریاد می زد: حالا خوب است ، حالا خوب است. برخی از مردم آمدند و یک کیسه سوپ خریدند ، اما وقتی فهمیدند که سوپ هنوز بی مزه و بی مزه است ، کیسه را به زمین کشیده و پراکنده کردند ، اما تصور می شود که به جای پختن گوشت ، افزودن سبزیجات طعم آن را بهبود می بخشد. سوپ. نمک. برخی برای مدت کوتاهی فریب خورده اند ، اما هر بار تعداد افرادی که معتقد به سرقت هستند کاهش یافته است.
ببینید ، در شرایطی که نرخ تورم در کشور ما 10 برابر نرخ تورم به اصطلاح دلار است ، نباید از افزایش نرخ ارز متعجب شد ، اما وقتی این نرخ کاهش می یابد ، می توان پرسید چه اتفاقی افتاده است؟ برای کاهش قیمت ها حرکت می کند؟ و وقتی هیچ دلیل علمی یا اقتصادی برای کاهش قیمت وجود ندارد ، معلوم می شود که یا موضوع چیدمان و مصنوعی است یا فضای خاصی ایجاد می شود ، به عنوان مثال ، برخی از مقامات بین المللی چیزی می گویند یا به ایران سفر می کنند. انجام شده است و تجربه نشان داده است که قیمتها و سفارشات یا قیمتهای ایجاد شده توسط جو روانی ثابت نخواهد بود.
البته نوسانات نرخ ارز هیچ ارتباطی با این افزایش ندارد و هر کدام دلایل خاص خود را دارند. جلوگیری از نوسانات بازار ارز یکی از مهمترین وظایف بانکهای مرکزی است. اساساً بانکهای مرکزی سه وظیفه اصلی دارند .قابل پیشگیری است.
بنابراین ، هنگامی که رویدادهای سیاسی مثبت و منفی رخ می دهد ، مدیران و مقامات اقتصادی کشور نباید اجازه دهند بازار دچار تغییرات فاجعه بار شود.
به نظر می رسد یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در اقتصاد کشور و به تبع آن در حوزه ارز با آن روبرو هستیم نرخ های غیرواقعی و نرخ های متعدد است و به ویژه در حوزه ارز پول مجاز باید باشد. محدودیت هایی برای مبدل ها به ویژه مبدل های پول اجازه دهید اشاره کنم. این محدودیت ها برای واردکنندگان ارز را برای معامله گران دشوار می کند و از سوی دیگر صادرکنندگان در فروش ارز خود مختار نیستند و تحت فشار هستند که برخی از آنها صادرات را از آنها سلب می کند.
به نظر من ، بهتر است بانک مرکزی و دولت جدید یک واحد ارز خریداری کنند تا بازار ارز رقابتی تر شود و هرگونه نرخ و بازار غیر واقعی و غیرواقعی غیر از بازار آزاد حذف شود و وظیفه نظارت بر خود و مداخله در بازار تنها زمانی انجام می شود که عوامل یا افراد با سرمایه گذاری های بزرگ بخواهند با تغییرات و فشارهای مخرب بر بازار به طور مصنوعی تأثیر بگذارند.
به این معنا که با توجه به بیش از 30 تفاوت نرخ تورم در کشور ما و کشورهای دلاری ، حتی با فرض حل مشکلات سیاسی و آزاد شدن پول های منجمد شده و ایجاد درآمد غنی ، نرخ ارز تثبیت می شود. در درازمدت یا حتی در میان مدت ، نه ممکن است و نه سودآور ، و هرگز در شرایطی که نرخ تورم در کشور ما در کشورهای دلار بیش از 10 برابر باشد. بیش از حد نباید مانع از افزایش ارز شود. قیمت ها ، و فقط مراقب باشید که افزایش قیمت گیج کننده است و نباید تغییر کند و نباید اجازه داد قیمت ها از طریق تداخل یا تداخل سقوط کنند مگر اینکه دلیل علمی یا اقتصادی برای کاهش آن وجود داشته باشد. زیرا واضح است که نرخهای دستوری و دستوری ثابت نخواهد بود.
* مدیر سابق انجمن صرافان

از