اقتصادی

آغاز ابلاغ سند آمایش استان‌ها

آغاز اطلاع رسانی اسناد طرح استان

مجری مسئول اسناد برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت از تهیه سند برنامه خبر داد: سال.

به گزارش تیتر نیوز ، احمد تشکینی – مسئول صنعت ، معدن و برنامه ریزی تجارت – به نقل از موسسه مطالعات و تحقیقات تجاری – پس از بازدید از دو شرکت تولیدی در بوشهر ، با اشاره به راه حل مشکل سرمایه گذاران در بخش تولید ، گفت: در تهیه پیش نویس اسناد برنامه ریزی ملی و استانی و شناسایی نیازهای زیربنایی شهرهای صنعتی ، بسته کمپین به سرمایه گذاران ارائه شده است.
وی از تهیه سند طرح وزارت صمت خبر داد و گفت: اعلام سند طرح در استانها آغاز شده و برای بودجه سال آینده در اختیار آنها قرار می گیرد.
مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات با بیان اینکه با تکمیل سند طرح استان ، بودجه متناسب با ظرفیت استان به طور عادلانه و عادلانه توزیع می شود ، گفت:
مدیر اجرایی فرایند برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت شناسایی توزیع جمعیت شهر را اولین پیش نویس در سند طرح دانست. استان و افزود: تعریف زیرساخت های مورد نیاز در شهرهای صنعتی برای انجام فعالیتهای تولیدی جدید براساس اسناد برنامه ریزی در اولویت است.
تاشکینی با برجسته سازی راه حل مشکل سرمایه گذاران در بخشهای مختلف ، گفت: با تدوین اسناد طرحهای ملی و استانی ، علی رغم تعریف زیرساختهای لازم برای یک شهر صنعتی ، بسته اقتدار برای سرمایه گذاران ارائه می شود.

انتهای پیام