عمومی

زلزله، تغییر اقلیم و فرونشست زمین در تهران

این مسائل باعث رانش زمین و آسیب خانه ها در شهرهای شهریار ، واردورد ، ملارد و قدس و جنوب جاده تهران-کرج در غرب تهران ، فرودگاه مهرآباد ، تهران و مناطق 17 ، 18 ، 21 و منطقه 22 تهران تعیین شده است. نزدیک جنوب نشست زمین باعث تغییر فشار بر اشتباهات تهران می شود. به منظور ایجاد رابطه بین تغییرات بارهای فشار بر روی پوسته در طول خشکسالی و زلزله ، ابتدا باید تعیین کنید که چه نوع فرایندهای زمین ساختی ممکن است با رویدادهای اقلیمی مرتبط باشد. زمین لرزه ها می توانند با تغییر میزان فشار روی گسل ایجاد شوند. بزرگترین متغیر آب و هوایی که می تواند فشار اشتباه را تغییر دهد ، آب سطحی روی سطح باران و برف است. مطالعات متعددی چنین روابطی را تأیید کرده است

به طور کلی ، در جایی که چنین رابطه ای را مشاهده کرده ایم ، شدت زلزله مشهود است ، ریتم وقوع زلزله های کوچک با قدرت کمتر از صفر ، بسیار کوچکتر از آنچه که می توان احساس کرد به حدود 1.5 برسد.
بین زمین لرزه های هیمالیا و فصل بارندگی موسمی سالانه ارتباط وجود دارد. در طول ماه های تابستان ، باران های شدید در دشت های هند و گنگتیک ، که قسمت شمالی شبه قاره هند را در بر می گیرد ، می بارد. این باعث افزایش فشار فشار در طبقه همکف در آنجا و کاهش سطح زمین لرزه های کوچک در هیمالیا در نزدیکی این منطقه می شود. در فصل خشک زمستان ، هنگامی که وزن کمی روی پوسته زمین وجود دارد ، شدت زلزله در هیمالیا افزایش می یابد. در مورد زمین لرزه های بزرگ ، کاهش تعداد چنین مواردی بسیار دشوار است. مشاهده شده است که تغییرات فشار نسبتاً کوچک ناشی از تغییرات آب و هوایی می تواند زمین لرزه ها را تحت تأثیر قرار دهد. اکثر قطعات کوچک طبقه همکف ناپایدار هستند. ذرت می تواند زمین لرزه ضعیفی ایجاد کند. ما باید دانش خود را در مورد زمین لرزه های خرد افزایش دهیم تا احتمال وقوع را مطالعه کرده و از آن برای ایجاد زلزله بزرگ استفاده کنیم.

زمین لرزه های 6.4 و 7.1 ریشتری در کالیفرنیای جنوبی در 4 و 5 جولای 2019 در صحرای موهاو در شمال شرقی لس آنجلس ، کالیفرنیا رخ داد. تغییر بارهای فشار در طبقه همکف از دوره خشکسالی می تواند محسوس باشد. خشکسالی و بارندگی های شدید در سیرا نوادا بین سالهای 2011 تا 2017 در واقع باعث صعود و سقوط رشته کوه ها شده است. حدود 5 سانتیمتر افزایش یافت و سپس حدود 2.5 سانتیمتر سقوط کرد ، زیرا سنگ کوه در خشکسالی آب خود را از دست داده و سپس آن را دوباره به دست آورد. چنین تغییراتی در فشار را می توان به صورت بالقوه یا در کمبودها احساس کرد.

منطقه سیرا نوادا در کالیفرنیا بین سالهای 2011 تا 2015 در طول خشکسالی به دلیل از دست دادن آب در داخل سنگها حدود 3.5 سانتی متر افزایش یافته است. چنین تغییراتی در بارهای فشاری در پوسته زمین ممکن است در نزدیکی ها احساس شود. به طور مشابه ، پمپاژ آبهای زیرزمینی از آب توسط انسان ، که در طول خشکسالی تشدید می شود ، با آزادسازی آنها از پوسته زمین بر الگوهای بار فشار تأثیر می گذارد. با بررسی استخراج آبهای زیرزمینی در دره مرکزی کالیفرنیا و اثرات لرزه ای در گسل سان آندریاس ، مشخص شد که چنین برداشتی می تواند باعث تغییر فشار اخیر در دو طرف گسل سان آندریاس شود.

این می تواند به طور بالقوه باعث قفل شدن ، شکستن مجدد و سپس زلزله شود. چنین فشارهایی اندک است ، اما اگر پمپاژ آبهای زیرزمینی برای مدت زمان طولانی ادامه یابد ، این می تواند قابل توجه باشد و احتمالاً شروع زلزله بزرگ بعدی در سن آندریاس را تسریع کند. علاوه بر این ، با افزایش میزان خطا بین زلزله ها در طول زمان ، می تواند زمین لرزه های مکرر اما کوچک ایجاد کند.