اقتصادی

ساخت اولین ماهواره بخش خصوصی وارد فاز تست و تجمیع شد

حسابدار ارشد یک شرکت فعال در بخش فضایی از ساخت اولین ماهواره مستقل خبر داد.

حسین شهرابی در گفت وگو با تیتر نیوز وی انتقال ارتباطات ماهواره‌ای به بخش خصوصی را از برنامه‌های فضایی کشور دانست و گفت: در نتیجه انجمن شرکت‌های فعال فعال بوده است که در این زمینه هستیم.

او گفت: «نیازی به بررسی همه زیرساخت‌ها برای گنجاندن بخش خصوصی در بخش فضایی نداریم.» اول اینکه بخش خصوصی باید در همه بخش ها سرمایه گذاری کند.

شهرابی خاطرنشان کرد: به این ترتیب این کنسرسیوم متشکل از 8 شرکت خصوصی در سال 1397 کار خود را در زمینه سامانه های ماهواره ای آغاز کرد و زمینه ساخت اولین ماهواره در بخش خصوصی در کشور را فراهم کرد. به شرح زیر.. ” سیستم های گران قیمت را جمع آوری و آزمایش کنید.

رئیس سازمان شرکت های فعال در حوزه فضایی درباره وضعیت نهایی این ماهواره توضیح داد: این ماهواره ساخته شده و وارد مراحل جمع آوری و آزمایش آن شده ایم. طراحی و ساخت این ماهواره با استفاده از زیرساخت سکوهای دیگر انجام شد و سامانه ماهواره ای ایجاد کردیم.

شهرابی هدف کنسرسیوم را ایجاد سامانه ماهواره ای مخابراتی دانست و افزود: اما فاز اول این پروژه ماهواره مخابراتی نیست، بلکه طبق برنامه ریزی که انجام داده ایم، برای رسیدن به ماهواره های مخابراتی، نیازمند ساخت و شروع سه تحقیق هستیم. ماهواره ها.”

به گفته محققان فضایی، این کنسرسیوم ساخت اولین ماهواره بر روی سکوی ماهواره ای را آغاز کرده است که قبلاً وارد فرآیند جمع آوری و آزمایش شده است.

رئیس انجمن شرکت‌های فعال در حوزه فضایی با یادآوری اینکه در اجرای این پروژه از حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برخوردار هستیم، گفت: بخشی از این امر است. فضا. از حمایت دولت برخوردار شوید.”

آزمایشگاه های مورد نیاز ما در این کنسرسیوم راه اندازی شده است، اما آزمایشگاه های جمع آوری و آزمایش از بستر نهادهای دیگر استفاده می کنند.

انتهای پیام/