اقتصادی

قیمت انواع مرکبات در میادین میوه و تره بار تهران – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، متوسط ​​قیمت مرکبات در میادین میوه و تره بار تهران کیلویی ۱۱ هزار تومان است که بیش از ۴۰ درصد کمتر از قیمت مرکبات در شهر تهران است و البته این تفاوت قیمت برای چنین محصولاتی زیرا پرتقال به 50 درصد می رسد.

بر اساس این گزارش لیمو و پرتقال گرانترین و پرتقال محدودیت از میوه و پرتقال ارزان ترین مرکبات عرضه شده در میدان میوه و پیاز است و در مجموع می توان 9 پوند مرکبات در میدان را با قیمت 100 هزار تومان خریداری کرد.

قیمت ترشی مرکبات در میادین باغی و پیاز به شرح زیر است.

1. پوند 900 تومان

2. پرتقال شمال تامسون در هر پوند 50 تومان

3. پرتقال رسمی جنوبی در هر پوند 50 تومان

4. ترشی رسمی شمال کیلویی 9 هزار تومان

. محدودیت از میوه هر کیلو 9 هزار اشک

6. ترشی پرتقال در هر پوند 900 تومان

7. انواع لیمو ، 200 تومان

8. نارنگی در هر پوند ,300 تومان

9. نارنجی در هر پوند 50 تومان