اقتصادی

مقالات بخش کشاورزی باید منجر به تغییر در این بخش شوند

تیتر نیوز/ آذربایجان شرقی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور کشاورزی با تاکید بر اینکه ماده کشاورزی باید تحولی را در این بخش ایجاد کند، گفت: باید از ماده میانی فاصله گرفته و نظام تحقیقاتی کشور را در حوزه کشاورزی تغییر دهیم و بسازیم. “.

علیرضا مهاجر روز پنجشنبه 13 آبان در جلسه پیشرفت تولید جهشی مزرعه ای و کشاورزی قراردادی در سال زراعی 1401-1401 در آذربایجان شرقی با حضور رئیس مرکز توسعه مکانیزم های کشاورزی، مجری پروژه های گندم کشور، مدیرکل برنج و فرآورده های اساسی از وزارت جهاد و سرپرستی استان. ما باید بیشتر و بیشتر در زمینه تولید زمین خشک کار کنیم. «زمین همه با مناطق و شرایط مختلف، ویژگی هایی دارد که عموماً برای هر فردی نامشخص است.”

به گزارش تیتر نیوز، وی با تاکید بر لزوم استفاده از پژوهشگران در این زمینه، تاکید کرد: هر نوع خاکی تصمیمات مختلفی را می طلبد و برای هر کدام باید نسخه های متفاوتی تنظیم کرد.

وی در ادامه گفت: نتایج تحقیقات در این زمینه باید به صورت پایلوت در نقاط مختلف استان اعمال شود و وزارتخانه نیز از این طرح حمایت می کند.

وی گفت: تصور می شود که خاک های دیم دارای پتاسیم نیازی به کودهای پتاسیم ندارند. اغلب کشاورزان دارای خاک های غنی از پتاسیم از کودهای پتاسیمی استفاده نمی کنند، بلکه فقط از کودهایی استفاده می کنند که می توانند اثرات تنش های مختلف را تحمل کنند. پتاسیم گیاه یک پروژه آزمایشی باید برای تعیین نحوه استفاده از این نوع کود در مناطق غنی از پتاسیم انجام شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین بر توجه ویژه به استفاده از کودهای پتاسیمی در مزارع و دامداری ها تاکید کرد و افزود: اهمیت این موضوع در 10 سال گذشته افزایش یافته است چرا که مواجهه با تغییرات اقلیمی، خشکسالی، آب و … تنش سرما و در عمل، زمین. «سرزمین ما منابع غنی و عناصر حیاتی را از دست داد و چیزی نداشت.

وی در ادامه بیان کرد: کودهای پتاسیمی در کشاورزی یکی از عواملی است که گیاهان را در برابر شرایط مختلف محیطی مقاوم کرده و موجب افزایش ماندگاری عملکرد می شود.

انتهای پیام/