تورم ترکیه از مرز روانی مهم هم عبور کرد

نرخ تورم ترکیه بیش از 20 درصد است.

به گزارش تیتر نیوز، به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به نوامبر به 21.31 درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته 1.42 درصد افزایش داشته است. این نرخ بالاترین نرخ تورم ثبت شده در ترکیه در سه سال گذشته است.

اقتصاد ترکیه از زمان شیوع کرونا تحت فشار زیادی قرار گرفته است، زیرا بخش‌های اصلی از جمله گردشگری آسیب زیادی دیده است.

در بین بخش‌های مختلف، بیشترین نرخ تورم مربوط به بخش مواد غذایی و آشامیدنی با 27.11 درصد و پس از آن لوازم خانگی با افزایش قیمت، عمر 26.12 درصد و حمل و نقل با 25.14 درصد بوده است. از یک سو، کمترین نرخ تورم مربوط به پوشاک با 3.88 درصد و همبستگی با 3.54 درصد است.

از اکتبر 2018، زمانی که نرخ تورم در ترکیه به 25 درصد رسید، بالاترین سطح در 15 سال گذشته، تورم بیشترین کاهش را داشته است.

مبنای تورم که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آنها نادیده می گیرد، نسبت به ماه قبل 0.13 درصد افزایش یافت و به 17.62 درصد رسید.

نرخ تورم ماهانه در ترکیه در این ماه 3.51 درصد است که 2.01 درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شده در این کشور در ماه گذشته است.

نرخ تورم ترکیه در دو سال گذشته 11.23 درصد بوده است که بالاترین نرخ ثبت شده در ژانویه 20.35 درصد و کمترین نرخ ثبت شده در اکتبر 8.55 درصد بوده است.

مقامات ترکیه هدف واحدی را 8.5 درصد از تورم در سال جاری تعیین کرده اند و بانک مرکزی انتظار دارد تا پایان سال جاری به 8.32 درصد برسد.

انتهای پیام/

خروج از نسخه موبایل