عمومی

افتتاح ۱۷ پروژه حوزه بهداشت و درمان لرستان در ایام دهه فجر – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بهرام دلفان گفت گفتن وی با اشاره به افتتاح پروژه هایی که قرار است در دهه فجر در مرکز صحی و طبی لوگر افتتاح شود، به آنلاین گفت: در این ایام 9 پروژه در استان افتتاح می شود.

او گفت:م. آر. و شماساخت خانه بهداشت بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر;مورانیپلخمری ساخت مراکز صحی روستایی را آغاز می کندزيودار“پلدختر، قسمت”م. آر. و شمابیمارستان امام خمینی کودشتمرکز جامع سلامت شهری شهر شهید هادیان کودشت، مرکز جامع سلامت شهری «مامین آباد». ازنایکی از این پروژه ها بخش دیالیز فرماندار شهید الیگودرز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از مرکز جامع سلامت روستایی شهید مبشیر بازدید کرد. مرکز جامع بهداشت روستاییدمباغ“دلفین، قسمت”م. آر. و شما“بیمارستان فرزند پسر سینا، شهر دلفین، قسمت «ج. تی. اسکن »بیمارستان فرزند پسر دلفان سینا، قسمت دوماز ژانویه آر.بیمارستان سینا بهره برداری از دومین اتاق عمل قلب بیمارستان عمرانی شهید آیت الله شهرستان دلفان خرم آباد را از دیگر پروژه هایی خواند که در دهه فجر در استان افتتاح می شود و گفت: معاونت علوم. بیمارستان شهید رحیمیاز ژانویه آر.بخش “مادر در خطر و پوست”.پارتومخرم آباد بخش دوم آنژیوگرافی و آنژیوگرافی بیمارستان مدنی شهید آیت الله خرم آباد ساخت بلوک تولد بیمارستان شهدای حفتر. سلام ساخت خانه بهداشت لرستان و سراب دره چگنی آنها پروژه های دیگری هستند که باید افتتاح شوند.