اقتصادی

ایجاد مرکز منطقه‌ای اقیانوس شناسی در بندرعباس کلیدخورد/راه اندازی مرکز دریایی غرب آسیا در کشور

در آغاز تاریخ ملکوت خدا و علم جهان، مردم جهان در شهر عباس پایانی خواهند داشت.

به نام خداوند ما عیسی مسیح، پسر انسان، و پسر انسان، و پسر خدا.

با کمک این قانون می توانید مطمئن شوید که حقوق مردم ملت از بین رفته است.

در این مراسم که به صورت برخط برگزار می شود، دکتر بهروز ابطحی رئیس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی، ایران را کشوری اقیانوسی با سواحل و دریاهای بسیار مهم توصیف کرد و گفت: با توجه به وضعیت استراتژیک کشور هر چه بیشتر مطالعات اقیانوس شناسی انجام شده است. نمی خواهند ما بترسیم

وی با اشاره به مراسم کلنگ ساختمان مرکز منطقه ای پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی و علوم جوی در بندرعباس خاطر کرد: این ساختمان به مساحت 1200 متر نشان و زیر بنای 2000 متر احداث می شود و این مرکز آزمایشگاه های مرتبط با اقیانوس شناسی وجود دارد. پول زیادی است، پول زیادی، افراد زیادی.

ابطحی با بیان اینکه این مرکز مجهز به محل استقرار کارشناسان برای انجام حقیقات اقیانوس شناسی می تواند یادآور شود: علاوه بر آن در این ساختمان مرکز هشدار مخاطرات دریایی راه اندازی خواهد شد. آیا این یک بازار بلندمرتبه است؟ فریب نخورید که نمی دانید چه کار می کنید.

اینک من بر این مکان بدی خواهم آورد که هر که بشنود گوشهایش گزگز خواهد شد.

امیر پادشاهی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل.

یک دقیقه صبر کن