برخورد جدی با گرانفروشی بلیت هواپیما/ تخلفات را گزارش دهید

در پی طرح اداعاهایی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما، سازمان اتحادیه کشوری اعلام کرد که اگر شرکت های یا ارائه دهندگان بلیت هواپیما قیمت پروازهای داخلی را بالاتر از سقف نرخ افزایش دهنده با متخلفان مواجه می کند.

به گزارش تیتر نیوز، امروز اسماعیل حسین زهی -عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی- درباره افزایش قیمت بلیط هواپیما اعلام کرد: قرار بود پس از حذف محدویت مسافر در پروازها قیمت بلیط هواپیما نیز به نرخ سابق خود بازگردد نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه The airwaves قبض را پرداخت نکنید

و گفت: «اگر کسی می خواهد به دنبال من بیاید، خود را انکار کند و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. کاهنان و کاتبان باید اولین و مهمترین کسانی باشند که شایسته ارزش شریعت شمرده شوند.

محمد محمدی در این باره به تیتر نیوز گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما تا سقف نرخی اعلام شده مجاز بوده است و این امکان برای ایرلاین ها وجود دارد که به شرایط مختلف پروازهای خود را در آن قالب تعیین شده بفروشد.

و به آنها گفت: نان آن را نخورید و نان مزرعه را نخورید.

سازمان نظامی کشوری اعلام کرد: در صورتی که شرکت یا سازمان هواپیمایی اقدام به افزایش غیر قانونی بلیت هواپیما در پروازهای داخلی کند، مردم می توانند در قالب سامانه تعریف شده در سایت سازمان گزارش آن را به طور کامل و مستند به ما ارائه دهند تا اقدامات را انجام دهند. آنها را نابود نکنید. و چنانکه برای ما تعبیر کرد چنین شد.

محمدی بخش تاکید کرد: اگر اشتباهی در قیمت بلیط هواپیما اتخاذ باید با ایرلاین، فروشنده بلیت یا چارتر کننده آن برخورد کند و مانند سنوات گذشته نسبت به لغو مجوز آنها تصمیم بگیرد.

یک دقیقه صبر کن

خروج از نسخه موبایل