دکتر طهرانچی از مزرعه آموزشی تحقیقاتی واحد بیرجند بازدید کرد/ بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و مهارتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار اخبار دانشگاهی آنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی مدیر دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه برنامه های سفر خود به استان خراسان جنوبی از پژوهشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند برگزار شد.

دکتر طهرانچی در این بازدید بر لزوم تمرکز دانشگاه بر امنیت غذایی و غذایی تاکید کرد، نه، اما با ایجاد رشته های موضوعی، کشاورزی در قالب بسته ای شامل رشته هایی شامل علوم پزشکی، شیمی مواد غذایی، حقوق زمین، کشاورزی و سایر رشته های مرتبط

وی از دانشگاه آزاد خراسان جنوبی و با تک محوری بر دانشگاه خراسان جنوبی خبر داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با پیشنهاد طراحی آزمایشگاه استاندارد زعفران در بیرجند یادآور شد: در دانشگاه تحقیقات زیادی به ویژه در صنایع عرق و آناناس، زعفران و عناب، زعفران و عناب، گیاه درمانی و علف هرز … انجام خواهد شد.

گفتنی است، واحد تحقیقات تربیتی اسلامی آزاد دانشگاه بیرجند به مساحت 3 هکتار در محدوده همجوار بیرجند است که حدود 5 هکتار از این زمین به کشت زعفران اختصاص یافته است.

دکتر طهرانچی همچنین از نمایشگاه پژوهش و مهارت دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی واقع در واحد بیرجند و غرفه حجاری سنگ های قیمتی واحد نیمه قیمتی طبس بازدید کرد.

وی در حاشیه بازدید از غرفه گوهرتشی با تاکید بر لزوم گسترش صنعت سنگ تراشی، پیشنهاد کرد دانشگاه برای انجام کارهای علمی در این زمینه مهارت و کارآفرینی خود را در واحد آزاد اسلامی طبس توسعه دهد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: مهارت و کاردانی دانشگاه باید شامل سنگ های نیمه قیمتی، کارگاه طراحی، طراحی زینتی و … باشد. واحد طبس نباید تقلیدی باشد بلکه باید بر حمایت دانشگاه آزاد اسلامی متمرکز شود.

دکتر طهرانچی از واحد طبس خواست تا بسته پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه دهند.

در حاشیه این بازدید، به همراه علی سروری ماجد، مشاور رئیس دانشگاه و رئیس حوزه، رابط و هماهنگی عمومی آستانه و سعید آزادیان از شورای گسترش تنها استان خراسان جنوبی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پایان پیام / 1

خروج از نسخه موبایل