عمومی

سازمان غذا و دارو اثر بخشی دز یادآور واکسن رازی کووپارس را تائید کرد

به گزارش تیتر نیوز،
بر اساس گزارش موسسه کل تحقیقات واکسن و واکسن، دکتر حمیدرضا عنانلو گفت: بر اساس ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات بالینی، دو واکسن تقویت کننده واکسن در افراد بالای 5 سال مورد نیاز است.

وی بیان کرد: نتایج این مطالعه نشان داد که واکسن تقویت کننده در افرادی که اثرات اولیه واکسن های غیرفعال را از واکسن های غیرفعال (Synoform، Blessing)، ویروس ناقل (Sputnik و Astrazanka) و سنتز پروتئین (Razi Kopars) کشف کرده اند، موثر بوده است. بیشترین تأثیر روی افرادی است که در وهله اول واکسن های غیرفعال را کشف کرده اند.

موسسه تحقیقات واکسن و واکسن برای اولین بار از ابتدای سال جاری بر روی یک واکسن جدید کار می کند. این واکسن در حال حاضر برای واکسیناسیون افراد تا 5 سال در کشور موجود است.