عمومی

لایه‌های یک جشنواره متنوع – تیتر نیوز

اگر هرکسی بخواهد فیلم بسازد، داستان بنویسد، شعر بگوید، نقاشی بکشد، کسی یا موسسه ای قبل از تولید و حتی عرضه کار بازدارنده بدون ایجاد کار و فضای خلاصه برای همه سلیقه ها و باورها بدون هیچ مانع و پیش داوری. این همان چیزی است که ما آرزویش را داشته ایم. از آنجا که مرحله اصلی در این نقطه آغاز شده است و عرضه و تقاضای بازار و همچنین زمان گذشته مشخص یا از بین می رود، ظهور یا فروپاشی بازار محصول در بازار هنر است و موافق نیست اما در رابطه با مخاطب و در کلام پایانی به آنها خطاب می شود. بنابراین من با فیلم «لایه‌های دروغ» در جشنواره مشکلی ندارم، فیلمی که مشخصاً برای فروش ساخته شده است و البته با خواسته‌های زیادی از همین نوع خواسته‌ها که تقصیر آنها نیست. جوانان. با این حال، داشتن یکی از آنها هنوز از توان یک فرد معمولی خارج است.

هدف اصلی دو برابر کردن متولیان جشنواره و انتخاب هیئتی است که سوراخ سوزان را رد کند و در دروازه آستانه توقف کند. همه جشنواره ها و رویدادهای سینمایی در جهان دارای استاندارد انتخاب، استانداردها و استانداردهایی هستند که جشنواره ها را از نظر و نسبت به سینما متمایز می کند.

از اختتامیه این جشنواره تا جشنواره بعدی، فرصتی است تا هیات انتخاب به ویژه چند بازیگر سینمای پیشین ایران در هیئت حضور داشته باشند تا معیارها و معیارهای انتخاب این فیلم را توضیح دهند. البته چند فیلم دیگر چه بود؟ فیلم با سرمایه‌گذاری بازیگران، بازیگران و سرمایه‌گذاران در جشنواره، سرگرمی و اطلاع‌رسانی است. تماشاگر از روزمرگی و دستگیری‌های زندگی خسته شده است تا ساعتی که هنرمند در خانه و در درب خانه قرار می‌گیرد. روی دیوار و مردم به کارشان مشغولند و دل همچنان صندلی ها را می جود. تماشای کنونی حتی اگر به سالن سینما ختم شود، جشنواره فیلم فجر اینجا نیست و حتی این نمایش ها هم به زودی به هزینه جشنواره ها و داوری فیلم اصلی خواهند شد.

البته شاید در اواسط جشنواره، رئیس سازمان سینمایی از تنوع فیلم ها، تنوع در ژانر، یکی از خروجی های خوب خبر داشت. این مشکلی نیست، اگر می خواهید همان مصوبه ای را که بعد از سریال پیشنهاد شد، دنبال کنید، فیلم هایی که برخی از فعالان فضای مجازی در راستای تنوع بخشی و ایجاد ژانر ساخته اند، لطفاً فیلم های جشنواره منابع غنی هستند. . با آمدن این چند فیلم و نیم، احتمالاً می توانید از پس آن بربیایید و به جشنواره برسید و به این تنوع گذشته بیشتر ببالید.

لایه ها جشنواره متنوعی هستند

3