گشایش اقتصادی در انتظار صنایع راکد بروجرد

تیتر نیوز/لرستان اسامی رهبران و نمایندگان شورای اسلامی اسلام در تاریخ صنعت تثبیت شده است.

دکتر فاطمه مقصودی اظهار کرد: در سال گذشته مشکلاتی برای رفع مشکلات راکد و طرح های نیمه ام صورت گرفته است که با این طرح در سال جاری گشایش اقتصادی برای این طرح ها انتظار میرود.

وی تصریح کرد: صنایع سامانکاشی عظیم خودرو شهرک صنعتی اشترینان طرح سد آبسرده راهآهن بروجرد توسعه طرح های روستایی و از جمله طرح هایی است که در سال جاری می توان رشد و توسعه آنها را داشت.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: فاز دوزندگی صنایع نساجی بروجرد نیز در روزهای آخر سال 1400 به بهره برداری رسید که با تکمیل فازهای مختلف آن زمینه توسعه اقتصادی این صنایع و ایجاد ساختمان برای محیط فراهم می شود.

تحقیق مقدماتی و توسعه اقتصادی در چارچوب وزارت امور خارجه و تجارت

مقصودی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال 1401 گفت: برای رشد و توسعه اقتصادی باید در زمینه طرح های دانش بنیان و ایجاد اقدام کرد تا بتوانیم در راستای توسعه اقتصادی و اقتصادی بیشتر گام های اساسی برداشتم.

وی یاد: رهبر فرنه آنه آن انقلاب با ه لنامهری توسعه کشور در دقین کرده که این مدیریتی مدیریتی برای.

یک دقیقه صبر کن

خروج از نسخه موبایل