عمومی

آیا خرید خانواده مسئولان از ترکیه یا اقامت در آمریکا عیب است؟

پشتوانه باورها و ارزش‌های نسل‌های گذشته در بین نسل‌های پس از انقلاب نه تنها محدود به فرزندان شهروندان عادی بود، بلکه به فرزندان متولیان امر نیز می‌رسید. آنها همچنین دوستان دیگر جوانان ایرانی برای خرید در بوروندی ترکیه هستند اگر می توانید در آمریکا و اروپا زندگی کنید به استرالیا مهاجرت کرده و فرزندان خود را به کانادا بیاورند تا بتوانند تابعیت کانادا را دریافت کنند.

من با خرید کنجد از طریق دختر آقای قالیباف از ترکیه با خودم مشکلی ندارم و با فرزند معصوم معصومه ابتکار یا دختر آقای علی لاریجانی در آمریکا زندگی نمی کنم. همچنین به دلیل اینکه میلیون ها ایرانی انتخاب های دیگری کرده اند، اجازه نمی دهم که توسط آنها قضاوت شوم. این حق خدادادی متعلق به هر انسانی است که هرجا دوستی دارد زندگی می کند. ما هرگونه دخالت در دولت یا افکار عمومی در این حوزه ها را دخالت غیرمجاز در حریم خصوصی شهروندان می دانیم.

البته اگر فرض کنم فرزندان افراد مسئولی که برای خرید یا بارداری به ترکیه می روند در کانادا با هزینه شخصی خودکشی می کردند و به بیت المال نمی رفتند. لذا از این فرصت استفاده کرده و از شورای نگهبان تقاضا دارم که صلاحیت اقامت دکتر علی لاریجانی در غرب و نقض قانون و دخالت در حریم خصوصی اتباع خصوصی و خصوصی را رد کند. ضمناً اقدام آقای قالیباف در انتخابات 6 ساله را فرصتی برای خرید دختر وزیر آموزش و پرورش و دولت ایالت ایتالیا به رهبری آقای روحانی می دانم که عملا غیر اخلاقی و غیر اخلاقی است. فریبنده

آقای قالیباف اگر تصمیم بر این است که استعفا بدهیم باید برای کاهش تعداد کرسی های مجلس به نهاد دیگری اقدام کنیم. تعجب می کنم، مشکل چیست؟ مشکل ریا و ریا است. مشکل این است که شعارهای پوپولیسم و ​​پوپولیسم را وارد زندگی ساده مردم کنیم و شکل دیگری به خود بگیرد.