اقتصادی

بستر مناسب برای توسعه مراودات بین ایران و ارمنستان وجود دارد

تیتر نیوز/رمان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تجارت بین ایران و ارمنستان را در شرایط فعلی به کاهش ارزیابی کرد و گفت: حضور خصوصی و اتاق های بازرگانی دو کشور، لزوم دیدارهای تجار و بازرگانان دو کشور در روند پیشبرد روندهای ضروری و حائز اهمیت است. .

شهباز حسن پور در دیدار با سفیر ارمنستان با اشاره به اشتراکات تاریخی میان دو ملت گفت: روابط دیرینگی پایدار دو همسایه تاریخی ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران قدمت تاریخ دارد.

وی در همین راستا افزود: همه ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان بر اساس مهمات و ویژگی های خاص دو کشور همسایه بوده و جریانات و تحولات جهانی رخ داده است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه اقلیمی استان کرمان گفت: طبیعت چهارفصل کرمان با وجود معادن مختلف در این استان به سایر محصولات حوزه فردی استان، زمینه ایجاد سرمایه گذاری و فعالیت با کشورها به ویژه ارمنستان را می دهد. او خیلی عصبانی بود.

وی با اشاره به وجود معادن غنی مس و فولاد در این استان تاکید کرد: استان کرمان آمادگی کامل برای همکاری در پیشبرد مراودات در زمینه تولید و تولید فیمابین جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان را دارد.

حسن پور بیگلری با اشاره به مناطق بالای این استان در مبحث کشاورزی خاطر نشان کرد: تولید 80 درصد از پسته ایران در کنار سایر محصولات معدنی و صنعتی با وجود چهار فرودگاه فعال در این استان، بستری مناسب برای تقویت مناسبات و مراودات فیمابین جمهوری اسلامی ایران و مردم این سرزمین می ترسند.

حسن پور بیگلری با استقبال از خواهرخواندگی شهرهای میانی ارمنستان و شهری در استان کرمان عنوان داشت: قدمت همجواری و مناسبات تاریخی می تواند با انتخاب دو ملت را به هم نزدیک کند و امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی نقطه عطفی در مسیر مناسبات است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی کشور توسعه روابط تجاری بازرگانی و را فصل نوینی در بالاترین سطح مراودات فیمابین دانست و توضیح داد: توسعه روابط اقتصادی، بخش جهانگردی و همچنین گفتگوهای مستمر مقامات دو به افزایش مناسبات اقتصادی می شود.

یک دقیقه صبر کن