صنایع بزرگ نفت و گاز و معدنی امسال باید دانش‌بنیان شوند

عضو فراکسیان دانشبنای اسلس شورای اسلگ بانشبنیان نای ماید، گفت باوزه های نفت و گاز و می شوند.

برای نابودی ما؟ محسن دهنوی امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران ساخت در جمع خبرنگاران با اشاره به شاخص های ارائه شده در این نمایشگاه پیشنهاد کرد که همه مسؤولان از نمایشگاه ایران ساخت بازدیدکننده دارند.

وی با اشاره به یکی از مقامات مقام رهبری در خصوص ارائه به تجاری سازی شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: ایشان در جلسه بعدی خود فرمودند از بزرگترین بازار مصرف شرکت دانش بنیان، خود دولت است و به عنوان یک مصرف کننده بزرگ از The products. شرکت دنش بنین خریداری.

دهنوی خاطر نشان کرد: من فکر کنم یکی از بزرگترین سیاست ها این است که جا دارد در سالی که به همین عنوان نام گذاری شده است، خرید دولت ها و شرکت های دولتی از مجموعه شرکت های داخلی باشد.

:

و اگر اکنون چنین نباشد، داوری بنی اسرائیل پایانی ندارد.

دهنوی تاکید کرد: یکی از اشکالات است که صنایع بزرگ معدنی، نفت و صنایع پایین دستی و همچنین صنایع گاز و پتروشیمی، دانش بنیان محیط و فناوری روز کمتر در تولیدات آنها دارند; از این مرحله به بعد می توانید تعداد زیادی شرکت و کارخانه بزرگ را به شهر بفرستید.

و او به آنها گفت: مراقب باشید و از طمع بپرهیزید، زیرا زندگی انسان به فراوانی چیزهایی که در اختیار دارد نیست.

دهتویی یاد: از بگجربه صنایع دیگر بگیریم و لا کتهان، با م یفیته بالا داشته باشم و بازار جایگاه خود را بیابند.

یک دقیقه صبر کن

خروج از نسخه موبایل