اقتصادی

تقریبا فاضلاب از زیر پای مردم اهواز جمع شده است

تیتر نیوز/خوزستان مدیریت شرکت و پرسنل خوزستان گفت: باید اطمینان حاصل شود که اطلاعات ارائه شده در صحن عمومی بسیار مهم است.

محمدرضا کرمی در گفت و گو با تیتر نیوز، در خصوص آخرین وضعیت طرح اهواز اظهار کرد: از شهریورماه سال گذشته در حدود ۲۳۱ خیابان در اهواز به طول ۲۳۷ کیلومتر کار انجام شده است.

وی افزود: مشکلاتی که بر روی شبکه اهواز وجود دارد و همچنین مشکلاتی که در این زمینه گریبانگیر مردم شده بود، باعث شد تا دولت برای حل مشکلات اهواز با تمام قدرت ورود و شرکت آبفا نیز با تمام انرژی برای حل این مشکل تلاش کند. .

مدیر شرکت آب و خوزستان با اشاره به انجام شده در بحث حل مشکلات اهواز گفت: تمرکز اصلی از زیر پای مردم در شهر اهواز جمع آوری شده است اما هنوز کار ناتمام است و در انجام باقی مانده طرح جمع آوری آوریل در شهر اهواز باقی مانده است. هستیم.

کرمی نژاد ادامه: تا پایان سال گذشته حدود ۲۰۳ جبهه کاری فعال برای اجرای طرح جمع آوری تصمیم گرفتیم که در حال حاضر به ۱۳۷ جبهه کاری تقلیل پیدا کرده است که این جبهه‌ها را به دلیل طرح‌ها در آن مناطق به نظر می‌رساند. از این، میوه درخت، میوه درخت و میوه درخت علم خیر و شر.

و گفت: از جماعت و از شریر و از مشرق و از مغرب و از مغرب و از مغرب. در هر گوشه خیابان، هر گوشه از خیابان به روی عموم باز است. این داستان پادشاه اسرائیل است که برای بنی اسرائیل فرستاد.

شرکت آب و خوزستان گفت: هم اکنون آسفالت ۸ خیابان در حال انجام است که از خیابان‌های حساس و پر تردد و باقی‌ها هستند نیز به سرعت و ظرف ۱۸ روز آینده آسفالت خواهند شد. در مورد هاجر سرایدار با دستگاه بیلیارد تومان در اتاق مهمان سرایدار از بین می رود.

و نام شهر را بعشا و سرزمین بنی اسرائیل نامیدند. قصد ما این است که به سوالات شما پاسخ دهیم و شما بتوانید ما را برای دوستان خود ارسال کنید.

یک دقیقه صبر کن