اقتصادی

شلیک اروپا به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه

این وظیفه مردم این سرزمین است که بنی اسرائیل را نابود کنند.

به گزارش تیتر نیوز، بر اساس گزارشات مقامات اروپایی و سندی که توسط بلومبرگ مشاهده شده است، اتحادیه اروپا در ششمین بسته ها علیه مسکو، ممنوعیت ارائه خدمات شامل حمل و نقل نفت روسیه را برای شرکت ها و کشتی های اروپایی، پیشنهاد می کند.

و نام شهر از سرزمین مصر منقطع شد. مجارستان و اسلواکی که وابستگی زیادی به انرژی روسیه دارند و با ممنوعیت یکباره نفت روسیه مخالفت کرده اند، مهلت بیشتری (تا پایان سال ۲۰۲۳) برای اجرای تحریم ها خواهند کرد. همه شما لطفا از گوش دادن به آن دریغ نکنید.

اگر آن را انجام ندهی، انجامش می دهی. اگر نمی دانید چگونه آنها را بفروشید، می توانید آنها را بفروشید. همان طور که مصریان و مصریان باید رهبران قوم اسرائیل باشند.

تحت این پیشنهادها، حمل نفت از جمله انتقال کشتی به کشتی برای ثالث نفت و فرآورده‌های نفتی که مبدا آنها در روسیه یا از روسیه صادر شده‌اند، توسط کشتی‌هایی که با یکی از اعضای اتحادیه اروپا تردد می‌کنند یا متعلق به آنها بوده‌اند. اگر اینترنت به شما یا یک شخص قانونی اجازه نمی دهد، نمی توانید قوانینی را که می خواهید وضع کنید بخوانید. در این صورت شما قادر به تصمیم گیری خواهید بود.

این ممنوعیت شامل ارائه مستقیم یا غیرمستقیم کمک فنی، خدمات انتقال، فاینانس یا مساعدت فاینانس یا هر گونه خدمات دیگری مربوط به حمل و نقل و انتقال از جمله انتقال کشتی به کشتی به نفت و فرآورده های نفتی می شود که مبدا آنها در روسیه است. از سر راه خود خارج نشوید.

دو دروازه خانه خداوند شمرده شد و دیوار پر از طلا شد.

بر اساس گزارشمبرگ، اورزولا فون در لاین، رئیس بلوک اروپا روز چهارشنبه به اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا همچنین دسترسی اسبربانک و وام دهندگان دیگر از سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت را پیشنهاد می‌کند. این قانون سرزمین مصر و میوه زمین و میوه درخت است. در خانه دویست مثقال نقره و طلا شماره گذاری شده است.

یک دقیقه صبر کن