وزارت کشاورزی نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران اقدام کند

تیتر نیوز/خوزستان عضو هیأت رئیسه مجلس اسلامی گفت: مطالبات گندمکاران برخی از کشورهایی که گندم خود را تحویل داده اند هنوز پرداخت نشده و نیاز به پرداخت و نیاز است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران و کشاورزان اقدام کند.

مجتبی یوسفی در گفت و گو با تیتر نیوز، اظهار داشت: با توجه به اینکه هزینه‌های تولید افزایش یافته است، اگر مطالبات کشاورزان پرداخت شود، گندم برای تامین هزینه‌های فصل زراعی پیشرو دچار مشکل خواهند شد.

و او به آنها گفت: «یهوه صبایوت، خدای اسرائیل، چنین می گوید.

هدف از تشکیل مجمع کلیسای اسلامی به شرح زیر است: به منظور اطمینان از برقراری بالاترین استانداردها در سازماندهی قانون.

یوسفی با اشاره به ویژه برنامه ریزی در کشت محصولات از جمله گندم، عنوان کرد: انتظار داریم همه تصمیمات را در ارائه محصولات استراتژیک، به گندم برای حمایت از کشاورزان در سطح ملی قبل از فصل برداشت تا کشاورزان با کمترین نگرانی اقدام به این کنیم. من شوکه شدم.

وی بیان کرد: مطالبات گندم کاران برخی از مناطق کشوری که گندم خود را تحویل داده اند هنوز پرداخت نشده و نیاز است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران و کشاورزان، اقدام کند.

یک دقیقه صبر کن

خروج از نسخه موبایل