کمبود پرستاران در جنوب شرق آسیا و آفریقا

هر سال در پنجمین ماه این ماه، “روز جهانی هواداران” جشن گرفته می شود.

به گزارش تیتر نیوزهواداران نقش مهمی در توانمندسازی و بهره مندی مردم در سرتاسر جهان داشته اند و این روز مورد قدردانی آنهاست.

همچنین کمبود کارکنان مراقبت های بهداشتی، به ویژه در سراسر جهان، و بیشتر کمبود هواداران پرستاری در آسیای جنوب شرقی و آفریقا وجود دارد.

پرستاران نقش مهمی در تکامل سلامت، پیشرفت بیماری ها و ارائه مراقبت های اولیه دارند. آنها در مواقع اضطراری مراقبت ارائه می کنند و کلید در دسترس بودن پوشش سلامت است.

در دسترس بودن مراقبت های بهداشتی برای همه برای اطمینان از آموزش کافی کافی است. در سطح جهانی، 5 درصد از نیروی کار بهداشتی و اجتماعی را زنان تشکیل می دهند، در حالی که این میزان در همه مشاغل 3 درصد است. زنان نیز سهم قابل توجهی در زمینه پرستاری دارند.

طبق سازمان جهانی بهداشت (WHO)، 3 پرستار پرستار ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی اولیه هستند و اغلب اولین و تنها متخصصان مراقبت های بهداشتی هستند که مردم برای ارزیابی کیفیت اولیه، مراقبت و درمان خود به آنها مراجعه می کنند.

در عین حال یکی از علل شایع بیماری نیز می باشد و ارائه خدمات بستری در بیمارستان ها توسط پرستاران، این روز و اهمیت آن بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل