عمومی

۶۰۰۰ بیکار در جامعه ایثارگران استان ایلام وجود دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

جمال اسدی در جمع خبرنگاران گفت:

او گفت: زمان حال 3 فرزند شهید بکار در استان ایلام هستند.

مدیرعامل بنیاد شهید و خودیار استان ایلام افزود: بیش از 5000 بزرگسال بیکار در جامعه خودیار استان وجود دارد که وجود ندارد.

وی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم گری از بخش خصوصی بحث کار و ایثار کودکان را مطرح می کنیم.

مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام با اشاره به اینکه بحث تغییر جایگاه ایثارگری و همچنین یکی دیگر از معضلات جامعه، خودباختگی است، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع که این موضوع در حال توسعه است.

امیدواریم بخصوص تغییر وضعیت ایثارگری یا ایجاد ظرفیت نرو شاهد اقدامات موثری در استان خواهیم بود.