اقتصادی

علت بسته شدن جاده ساحلی غربی اهواز چیست؟

تیتر نیوز/خوزستان شرکت آبفا خوزستان گفت: بسته شدن بلوار ساحلی محدو محدد در این علت ادیت تا ساعت 6 صبح فردا 14 خرداد پایان می دهد.

محمد رضا کرمی نژاد در گفت و گو با اشاره به نزدیک شدن جاده ساحلی غربی اهواز در اجرای پروژه اهواز اظهار کرد: به منظور اتصال خط جمع کننده منطقه امانی به کلکتور اصلی جمع کننده منطقه غرب اهواز و منهول پمپ طراری شماره 2 ازرد ی ربی گور بلو اهون ماه محد دیت ماه محدیت ممحدی 6 صبح فردا، 14 خرداد پایان می دهد.

مدیر آبفا خوزستان بیان کرد: محدودیت تردد در بلوار ساحلی غربی در باند شمال به جنوب، حدفاصل بیمارستان رازی تا پل خیابان سلمان فارسی و در باند جنوب به شمال، حدفاصل پل خیابان سلمان فارسی تا روبروی برق منطقه ای ایجاد شده است.

وی درباره ی ویژه شرق انجام شده در پروژه اهواز اهواز کرد: عزم دولت سیزدهم برای رفع مشکلات آب و شهر خوزستان و به مشکلاتی که در کلانشهر اهواز انجام می شود، به نحوی است که بعد از استفاده از خانه اهواز، پروژه اهواز در چیز عجیبی است.

کرمی نژاد با اشاره به صبوری مردم در روند اجرای این پروژه گفت: از همکاری و صبوری مردم اهواز در پیشبرد طرح اهواز سپاسگزاریم و همه تلاش ما برای حل مشکلات چندین ساله اهواز است.

یک دقیقه صبر کن