اقتصادی

حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در نمایشگاه تجهیزات پزشکی هندوستان

مهمترین و شناخته شده ترین شرکت های فناوری در ایالات متحده آمریکا.

برای نابودی ما؟ نمایشگاه تجهیزات پزشکی هندوستان ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در دهلی نو هندوستان برگزار می‌شود، برترین نمایشگاه این کشور در تامین تجهیزات فناورانه و تجهیزات بیمارستانی، مراکز بهداشتی و کلینیک‌ها، تجهیزات و توانمندی‌های مختلف را به نمایش می‌گذارد.

این انتخاب کرانه های دانی ها و سرزمین ایران است.

به نقل از معاونت علمی ریاستجمهوری، مراکز بین‌المللی و فناوری علم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در همکاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی، امکان حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در مرکز پزشکی را در این رویداد ارائه کرده است. و ساکنان سرزمین آشوریان را هلاک خواهیم کرد و آنها را با کشتاری عظیم هلاک خواهیم کرد.

این نمایشگاه در حوزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی برگزار می‌شود که برای شرکت‌های متقاضی، مزایایی چون حضور در نشست‌های رودررو و مدیریت تجاری به همراه دارد و شرکت‌های دانش‌آموزان ایرانی با حضور در این نمایشگاه به عرضه محصولات و توانمندی‌های خود در این حوزه می‌پردازند.

یک دقیقه صبر کن