عمومی

رفتارهای اخیر صداوسیما، توطئه یا بی‌سلیقی؟!

گویا توطئه ای در این بین شکل گرفته است. کسانی که این تلاش ها را می کنند تا جامعه را از فرهنگ و حتی مبانی دینی دور کنند، بهترین روش را برای نفوذ و توطئه انتخاب کرده اند.
نمی دانم این توطئه است یا نه، اما صداوسیما در شرایط فعلی در پایین ترین مرحله و سطح ارتباطی قرار دارد. لازم به ذکر است زمانی که تلگرام بسته شد، عده ای تصور می کردند که این برنامه در دسترس عموم قرار می گیرد و از آن به عنوان جایگزین داخلی استفاده می کردند.
صداوسیما هم پول زیادی گرفته بود تا مردم از سکوهای خارجی بیایند، اما وقتی جامعه بعد از مدتی به این سمت آمد، مشخص شد زیرساخت های این پلت فرم آنقدر ضعیف است که همه به سمت سکوهای خارجی خواهند رفت. . این کارها برای گرفتن بودجه و تخریب فرهنگ انجام می شود.

نکته اینجاست که صداوسیما باید هرچه در توان دارد برای بررسی محتوای فیلم های داخلی و پخش آنها پیدا کند و با عقد قرارداد و تقویت آثار داخلی از آنها حمایت کند اما موج بزرگی از سانسور در صداوسیما وجود دارد. مردم تصور می کنند که می توانند آن را در سینمای خانگی نیز اعمال کنند. مثلاً به ماجرای حذف اسم واریا از برنامه خندوانه نگاه کنید، نکته مهمی داشت و نشان می داد که چنین فضایی بر صداوسیما حاکم است، اگر مجریان برنامه ای را تصور می کنند، قبل از پخش خود را سانسور کنند.

بالاخره نمایش داخلی در داخل کشور است و امکان تهاجم امنیتی و فرهنگی به آن وجود ندارد اما با این کار مخاطب خود را از دست می دهد. فکر می‌کنم اگر هنوز تصور می‌کنند که می‌توانند فضای ارتباطی قبل از دنیا در جامعه ایجاد کنند، در حالی که نه خودشان، فرزندانشان، بلکه نوه‌هایشان ارتباطشان را با سیستم‌های بیرونی سازماندهی می‌کنند. متأسفانه دلسوزی نسبت به نسل جوان و جامعه فرهنگی درون آنها وجود ندارد.

* در کانال نویسنده منتشر شده است