عمومیاخبار کسب و کار

نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات

استفاده از Matlab در طراحی، نمونه اولیه و استقرار برنامههای کاربردی IOT مانند نگهداری، پیش بینی، بهینهسازی عملیات، کنترل نظارتی و غیره کمک میکند. این شامل درک و پیش بینی خروجی بصری است. هزینه های سخت افزار: ساخت و نگهداری زیرساخت های ترکیبی بسیار پرهزینه است. جانشین مسئول نگهداری و تعمیرات، مسئول مکانیک یا مسئول برق می باشد. یکی از راههای آزمایش شده و واقعی برای کارآمدتر کردن نگهداری و تعمیرات، استفاده از ابزاری است که میدانید در یک موقعیت خاص به خوبی کار میکند. در دسترس بودن: بهترین نرم افزار، قابلیت اتصال پیشرفته را برای کاربرانی که به ندرت نیاز به بازگشت به دفتر دارند، ارائه میدهد. این مسئله شامل شناسنامه تجهیزات، درخت تجهیزات، قطعات یدکی، سوابق تعمیراتی، نیروی انسانی، تأمینکنندگان، صدور درخواست کار و دستورکار و گزارشات مدیریتی مانند RCFA (تحلیل ریشه ای خرابی)، پارتو خرابیها، هزینههای تعمیراتی، شاخصهای قابلیت اطمینان و غیره میگردد. برای اکثر کاربران MATLAB بسیار مهم است، جعبه ابزار به شما اجازه میدهد تا فناوری تخصصی را یاد بگیرید و به کار ببرید. این شامل مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک، و علوم کامپیوتر است که میتوان به چند مورد برای ایجاد رباتها یا ماشینهای شبیه انسان اشاره کرد.

سف یک نرمافزار فروشگاهی مبتنی بر تکنولوژی بارکد است که برای کار بر روی سختافزارهای خاص فروشگاهی طراحی و پیادهسازی شده است. همچنین، مجموعه مالی محاسباتی Matlab، شما را قادر میسازد تا برنامههای کمی برای مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری، بیمه و اقتصاد سنجی توسعه دهید. مدیران از ابزارهای مدیریت عملکرد به نام شاخص های کلیدی استفاده می نمایند تا پس از دانلود نرم افزار cmms ، تعمیرات و نگهداری را با کلیه امور اقتصادی ارزیابی نمایند. در انتهای مقاله برای شما دانلود شاخص های برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات pdf قرار داده شده است. این شامل امکاناتی برای فراخوانی روالها از MATLAB (پیوند پویا یا dynamic linking)، فراخوانی MATLAB به عنوان یک موتور محاسباتی و خواندن و نوشتن فایلهای MAT است. هستند. استفاده از Matlab به شما این امکان را میدهد که همه اینها را در یک محیط واحد طراحی و شبیهسازی کنید. حوزههایی که جعبه ابزار در دسترس هستند شامل پردازش سیگنال، سیستمهای کنترل، شبکههای عصبی، منطق فازی، موجکها، شبیه سازی و بسیاری موارد دیگر است.

این نرمافزارها قابلیتهای بسیاری برای مدیریت بهینۀ داراییها و تجهیزات سازمانی و افزایش بهرهوری و کارایی آنها در اختیار سازمان قرار میدهند. این محیط کاربری، شامل امکاناتی برای مدیریت متغیرها در فضای کاری شما و وارد کردن و صادر کردن دادهها است. آیا راهحل نرمافزاری مدیریت نگهداری و تعمیرات (نرمافزار نت) با سایر سیستمهای کامپیوتری یکپارچه میشود؟ از طرف دیگر بینایی کامپیوتری به تصاویر مانند چشم انسان نگاه میکند. فقط با شماره تلفن ما تماس بگیرید تا در کمترین زمان از بهترین تعمیرکار بخاری کمک بگیرید. کتابخانه تابع ریاضی متلب شامل مجموعه گستردهای از الگوریتمهای محاسباتی است که از توابع ابتدایی مانند جمع، سینوس، کسینوس و محاسبات پیچیده تا توابع پیچیدهتر مانند معکوس ماتریس، مقادیر ویژه ماتریس، توابع بسل و تبدیل فوریه سریع را شامل میشود. یعنی هم به برنامه نویسی در سطح کوچک اجازه میدهد تا به سرعت برنامههای خود را ایجاد کند و هم به برنامه نویسی در سطح بزرگ اجازه میدهد تا برنامههای کاربردی کامل و پیچیده را ایجاد کند. وضعیت این دستورکار هم خاتمه یافته است یعنی این دستورکار انجام شده است. تست و اندازهگیری فرآیندی است که در آن محصولات الکترونیکی تحت طیف وسیعی از آزمایشها قرار میگیرند که از آزمایشهای فیزیکی شروع میشود تا هر گونه نقص فیزیکی تا تست عملکردی سطح محصول شناسایی شود.

پردازش سیگنال دیجیتال استفاده از پردازش دیجیتال مانند کامپیوترها یا پردازشگرهای سیگنال دیجیتال تخصصی برای انجام طیف وسیعی از عملیات پردازش سیگنال است. Uses of Matlab یک محیط جامع برای تجزیه و تحلیل تصاویر و ساخت الگوریتمها فراهم میکند. استفاده از محصولات Matlab استفاده از تکنیکهای پردازش سیگنال را برای تجزیه و تحلیل دادههای سری زمانی آسان میکند. جعبه ابزار مجموعهای جامع از توابع متلب (M-file) هستند که محیط متلب را برای حل کلاسهای خاصی از مسائل گسترش میدهند. MATLAB دارای خانوادهای از راه حلهای کاربردی خاص به نام جعبه ابزار است. جعبه ابزار سیستم کنترل Matlab الگوریتمها و برنامههایی را برای تجزیه و تحلیل سیستماتیک، طراحی و تنظیم سیستمهای کنترل خطی ارائه میدهد. بررسی جدیدترین نتایج نظرسنجی موسسه ITIC نشان می دهد که طبق اعلام ۹۸٪ سازمان ها، یک ساعت خرابی و توقف تجهیزات برای آنها بیش از صدهزار دلار هزینه دارد که این رقم برای برخی کمپانی های بزرگ تا پنج میلیون دلار نیز افزایش پیدا می کند. حداکثر رضایت کاربر در سال های اخیر ما را بر آن داشته است تا در اولویت کار خود با دو سوت تعمیر، خدمات با کیفیتی را ارائه دهیم که پاسخگوی نیاز کاربران هانی باشد. دستگاهها یا سیستمهای تحت کنترل میتوانند از بخاریهای خانگی ساده تا سیستمهای کنترل صنعتی بزرگ که فرآیندها یا ماشینها را کنترل میکنند، متغیر باشند (نرم افزار برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات).