موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در تنکابن رفع شود/حذف مدیران کم کار – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرنگار آنلاین، سید محمود حسینی پور یکشنبه شب در شورای اداری استان در تنکابان به منطقه مهم تاریخی این شهرستان اشاره کرد و گفت: این شهرستان دارای فرهنگ غنی است و کمترین مشکلات را در شهرستان شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه برخی از کشتارها ناشی از مهاجرت هایی است که در شهر رخ داده است، افزود: پیام روستا این است که اگر اراده حاکم شود در شرایط حرام می توان خیلی کارها را انجام داد.

او گفت که همه جستجوها باید انجام شود برایان باشد که بتوانیم با فعال کردن بخش خصوصی و سرمایه گذاری به رشد اقتصادی منطقه کمک کنیم.

حسینی پور با تاکید برایان اگر همه مدیران ملزم به داشتن اختیار هستند، اضافه کرد: اگر شخصی صلاحیت استفاده از اختیارات خود را ندارد باید برکنار شود چرا که برای تسریع در کار بسیاری از اختیارات را به شهرستان تفویض کرده ایم.

استاندارد مازندران می طلبد خاکستری نخبگان و مردم مسئولان گفتند: مردم برای پیشرفت شهر باید کار خود را تمام کنند و مطالبه کنند. خاکستری آنها هم مثل اینکه ما نقش آفرینان شهید مقدس در دوران دفاع بودیم.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری در شهرستان هستند، افزود: مدیران استان باید اهل سیاست باشند. قلم مو شهر را مشخص کنید و متاسفانه اصلاح سند مشکل است مرور بودن

استاندار مازندران وظیفه استاندار را بسیار مهم و خطرناک دانست و گفت: یکی از بحث های مهم در شهرستان این است که مشارکت جوانان نخبه ای باشد و باید به جوانان میدان دهیم تا کار بزرگی انجام شود. .

وی ادامه داد: خوشبختانه در استان مرکزی سرمایه گذاران متمول را شناسایی کرده ایم و این طرح در شهرستان تنکابان اجرا می شود و تولید 200 میلیارد تومانی در جلسه تسهیل و حذف می شود. استفاده کنید در شهرستان تصویب شده است.

وی از استانداران استان خواست تا برنامه تفصیلی اجرایی برای استان های استان تهیه کنند و گفت: مدیران استان ها نباید به صورت روزانه زیر بار بار قرار گیرند. گی تبدیل شود

حسینی پور از مردم خواست مدیران ناکارآمد را معرفی کنند و افزود: دستگاه های نظارتی نیز بر عملکرد مدیران نظارت دارند و مدیران نباید خود را پشت سر دیگران پنهان کنند زیرا دولت وظیفه دارد مشکلات مردم را حل کند و در صورت عدم رفع مشکلات از سوی مدیران. عملکرد خوبی داشته باشد، او حذف خواهد شد

خروج از نسخه موبایل