عمومیاخبار کسب و کار

هر رول ورق گالوانیزه چند متر است؟

محتوای این مطلب پنهان

ورق گالوانیزه چیست؟

به ورق های فلزی رنگ شده توسط کوره و با جنس الکترواستاتیک ورق رنگی گفته می شود. در بین های فلزی و قیمت آهن از کاربردی ترین های هستند.

انواع فلزات رنگی

 در این مطلب قصد داریم در مورد کمی توضیح دهم، در بین فلزات رنگی رایج در بازار می توان انواع زیر را پیدا کرد:

رنگی

ورق آلوزینک رنگی

سایر کمتر در بازار ایران پیدا می شوند و به همان نسبت نیز کاربرد کمتری دارند.مانند ورق برنج و ورق مسی.

 حالا بپردازیم به انواع فلزات رنگی:

همان طور که از اسمش پیداست این ورق رنگی از جنس و به تبع گالوانیزه بودنش آهنی است. ورق های پرکاربرد ترین فلز رنگی در دنیا است که در کشور ما نیز اینگونه است. مروزه در کارخانه هایی نظیر فولاد مبارکه اصفهان ، هفت الماس قزوین و یا به روش های کارگاهی در شرکت ها و کارگاه ها تولید می شود که تقریبا نصف نیاز بازار ایران را تشکیل می دهد. مابقی نیاز کشور به ورق های بیشتر توسط واردات این محصول (بیشتر چین و هند و کره) انجام می شود.

هر رول ورق گالوانیزه چند متر است؟

قیمت ورق رنگی گالوانیزه

با توجه به نوسانات بازار حتما با واحد فروش تماس بگیرید. قیمت ورق گالوانیزه رنگی با بروزرسانی چهارشنبه مورخ 1401/03/25 به شرح زیر می باشد:

 ورق رنگی آبی

ورق رنگی آبی

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015         30        چین       100      2360    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015         40        چین       100      3140    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015         50        چین       100      3730    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015         50        چین       125      4700    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015         50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015         50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015         60        فولادمبارکه          100      4800    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015         60        فولادمبارکه          125      6000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015         70        فولادمبارکه          100      5600    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015         70        فولادمبارکه          125      6800    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی5015          1میل      فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی آبی5015          1میل      فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

ورق رنگی قرمز

ورق رنگی قرمز

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       16        چین       100      1260    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       18        چین       100      1400    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       35        چین       100      2750    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       40        چین       100      3140    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       50        چین       100      3730    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       50        چین       125      4700    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       60        فولادمبارکه          100      4800    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       60        فولادمبارکه          125      6000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       70        فولادمبارکه          100      5600    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       70        فولادمبارکه          125      6800    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       1میل      فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000       1میل      فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

ورق رنگی سفید

ورق رنگی سفید

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        16        چین       100      1260    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        18        چین       100      1400    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        20        چین       100      1570    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        25        چین       100      1970    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        30        چین       100      2360    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        35        چین       100      2750    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        40        چین       100      3140    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        50        چین       100      3730    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        50        چین       125      4700    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        60        فولادمبارکه          100      4800    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        60        فولادمبارکه          125      6000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        70        فولادمبارکه          100      5600    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        70        فولادمبارکه          125      6800    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        1میل      فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016        1میل      فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

 ورق رنگی قهوه ای سوخته

ورق رنگی قهوه ای سوخته

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     16        چین       100      1260    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     18        چین       100      1400    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     25        چین       100      1970    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     30        چین       100      2360    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     35        چین       100      2750    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     40        چین       100      3140    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     50        چین       100      3730    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     50        چین       125      4700    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     1میل      فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017     1میل      فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

ورق رنگی قهوه ای رنگ سفال

ورق رنگی قهوه ای روشن

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       16        چین       100      1260    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       18        چین       100      1400    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       25        چین       100      1970    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       30        چین       100      2360    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       35        چین       100      2750    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       40        چین       100      3140    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       50        چین       100      3730    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       50        چین       125      4700    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       1          فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004       1          فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

ورق رنگی نارنجی

ورق رنگی نارنجی

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003    40        چین       100      3140    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003    50        چین       100      3730    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003    50        چین       125      4700    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003    50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003    50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003    1          فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003    1          فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

ورق رنگی پرتقالی

ورق رنگی پرتقالی

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028     40        چین       100      3140    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028     50        چین       100      3730    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028     50        چین       125      4700    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028     50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028     50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028     1          فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028     1          فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

ورق رنگی زرد

ورق رنگی زرد

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی زرد 1023        50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی زرد 1023        50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی زرد 1023        1          فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی زرد 1023        1          فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

ورق رنگی سبز

ورق رنگی سبز

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024        40        چین       100      3140    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024        50        چین       100      3730    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024        50        چین       125      4700    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024        50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024        50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024        1          فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024        1          فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

ورق رنگی صورتی

ورق رنگی صورتی

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002   18        چین       100      1400    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002   40        چین       100      3140    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002   50        چین       100      3730    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002   50        چین       125      4700    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002   50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002   50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002   1          فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002   1          فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

ورق رنگی بنفش

ورق رنگی بنفش

قیمت      شرح کالا ضخامت  کارخانه   عرض    وزن 1متر طول-گرم           ترخیص

            ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005       18        چین       100      1400    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005       50        چین       100      3730    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005       50        چین       125      4700    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005       50        فولادمبارکه          100      3900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005       50        فولادمبارکه          125      4900    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005       1          فولادمبارکه          100      8000    کف بنگاه تهران

            ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005       1          فولادمبارکه          125      10000  کف بنگاه تهران

کاربردهای ورق گالوانیزه رنگی

از جمله کاربرد های موارد زیر شایان ذکر است:

پوشش ساختمان

حصار کشی کارگاهی

دیوار کشی موقت

جداسازی فضا ها

ساخت دستگاه های صنعتی

ساخت تابلو

انجام امور دکوراتیو

ساخت تخته وایت بورد

ساخت

بدنه خودرو

لوازم خانگی

صفحات رنگی

ویترین مغازه ها

و ده ها مورد دیگر….

مشخصات فنی ورق های گالوانیزه

این ورق ها معمولا در ضخامت های کم تولید و عرضه می شوند و علت آن هم این است که محصول نهایی و خروجی اصلی از رنگی خام نیاز به انواع و ماشینکاری دارد.

رنج تولید یا واردات این محصول ضخامت 16 صدم میلیمتر  تا 1 میلی متر  است و در ابتدا به صورت رول (حلقه یا کویل) تولید می شوند.

عرض رول های به صورت استانداد 100 یا 125 سانتی متر است که در بازار به ترتیب به آنها کوتاه و بلند گفته می شود.

عرض های نا متعارفی مانند 109 سانت (تولید کننده های ساندویچ پانل) یا 122 سانت (چینی سفارش امارات) یا عرض های سفارشی نیز در بازار گهگاهی پیدا می شوند.

در مورد ضخامت و عرض صحبت کردیم، حتما می پرسید طول این ورق ها چقدر است؟ سوال خوبی است؛چون وزن این رول ها حدود 6تن است طول ورق ها بین 800 تا 1500 متر بنا به عرض و ضخامت خواهد بود. اما همه که قرار نیست یک رول کامل بخرند !

برای مصارف خرد و کلان برنامه ای وجود دارد.در خرده فروشی  معمولا ورق های با عرض 100 سانت را با طول 2 متر و ورق های با عرض 125 سانت را با طول 2/5 متر از رول برش زده و با نام های و   بلند عرضه می کنند.

فروشگاه آهن 24 کوروش با در اختیار داشتن خطوط برش مجهز ، تمام اتوماتیک و پیشرفته این امکان را دارد که را به شما با طول و عرض دلخواه شما عرضه کند.در این روش که برش از رول نام دارد با دقت کمتر از نیم سانتی متر تلورانس و تا طول 12 متر قابلیت برش وجود دارد.

تشخیص ورق رنگی اصلی و تقلبی

تا اینجا در مورد ضخامت ، طول و عرض و مشخصات فیزیکی ورق های صحبت شد ؛ مورد مهمی نیز وجود دارد که شما با دانستن آن خرید مطمئنی خواهید داشت!

کلک نخورید !

ورقهای را برگی نخرید ! فروشندگان مانند سایر آهن فروشان موظفند کالای فلزی را به صورت وزنی (کیلویی) بفروشند ، نه شاخه و برگ و غیره…

مگر اینکه خود شما بخواهید برای سهولت در محاسبات برای شما این عدد وزنی را به برگ تبدیل کنند.

یکی از روش های کلک زدن در این زمینه این است که فروشنده به شما قیمت ورق 50 صدم میل را برگی ایکس تومان اعلام میکند و شما خوشحال و راضی از اینکه فروشنده منصف را  پیدا کرده اید اقدام به خرید می کنید. غافل از اینکه ممکن است فروشنده بی انصاف دارد ورق 40 صدم میل و یا حتی 30 صدم میل  را به اسم ورق 50 صدم میل به شما می فروشد و شما آگاه نیستید.

علت اختلاف قیمت ، اختلاف وزن بین دو کالاست.اگر شما از فروشنده بخواهید که کالای شما را بر اساس وزن قیمت بدهد و برای مثال بگوید ورق 50 صدم کیلویی ایکس تومان و ورق 40 صدم کیلویی ایکس تومان ، شما به سادگی متوجه اختلاف قیمت خواهید شد.پس همیشه یا ورق رنگی را کیلویی بخرید و یا اگر برگی خریدید به شرط وزن این کار را انجام دهید.

وزن ورق رنگی

خوب از کجا بدانیم چقدر است؟

قبلا در پست آموزش کاملی در این خصوص دادم، و با توجه به چگالی ورق گالوانیزه رنگی که عدد 7/86 می باشد به سادگی متوجه می شوید که یک برگ با ابعاد1*2 متر با ضخامت 50 صدم میل حدود8کیلوگرم و با ضخامت 40 صدم میل حدود 6کیلوگرم خواهد بود. این دو کیلوگرم اختلاف وزن جزئی با قیمت امروز ورق رنگی که حدود کیلویی 12 هزار تومان است می شود نزدیک 24 هزار تومان برای یک برگ !

یعنی یک فروشنده بی انصاف با فروش به صورت برگی  با اختلاف هزار تومان ارزان تر از بقیه همکاران و با فروش ورق 40 صدم به جای 50 صدم به راحتی می تواند برگی 19هزار تومان به شما گرانتر  بفروشد !!! و شما تصور کنید که ارزان تر از بقیه فروشگاه ها خریده اید !

 در مورد ورق های رنگی چگالی را 2/7 و در مورد ورق های آلوزینک رنگی نیز چگالی را 7 در نظر بگیرید.

ورق های و آلوزینک رنگی در بازار ایران مصرف کمتری دارند و به همین دلیل توضیح بیشتری در مورد آنها ننوشتم، ولی در صورت نیاز حتما به شما کمک خواهم کرد.

 رنگ های موجود

ورق های در رنگ های متنوع و کاربردی زیر تولید و عرضه می شوند:

سفید رال 9016

قهوه ای سوخته رال  8017

قهوه ای شکلاتی رال  8004

آبی رال 5015

قرمز رال 3000

نارنجی رال 2003

زرد رال 1023

سبز رال 6024

صورتی رال 4003

بنفش رال 4005

پرتقالی رال 1028

کرم رال 1015

سایر رنگ ها یا مقطعی در بازار پیدا می شوند یا بایدبه صورت سفارشی تولید شوند.

روش محاسبه وزن ورق گالوانیزه چگونه است؟

با دانستن مساحت و چگالی هر جسمی حدود وزن آن جسم قابل محاسبه است.

برای راحتی درک این موضوع لازم می دانم تا چگالی چند کالای فلزی مهم را باز گو کنم :

چگالی آهن =7/86 (که بهتر است 8 در نظر گرفته شود)

چگالی استیل = 7/84 (که باز هم پیشنهاد می کنم در محاسبات 8 در نظر بگیرید)

چگالی آلومینیوم = 2/7

چگالی سایر فلزات مانند گالوانیزه ، روغنی ، سیاه ، آجدار و … نیز همان چگالی آهن است که توصیه می کنم 8 در نظر گرفته شود.خوب تا اینجا چگالی برخی از فلزات پرکاربرد را ذکر کردیم و برای تست فرمول وزن یک برگ  ورق استیل 3 میل با ابعاد2 متر در 1 متر را به شیوه زیر حساب می کنیم :

وزن ورق(کیلوگرم) = طول ورق(متر)*عرض ورق(متر)*ضخامت ورق(میلی متر)*چگالی ورق

وزن ورق 3میل 1*2 استیل = 2*1*3*8= 48 کیلوگرم

یعنی حدود وزن یک برگ ورق استیل3 میل 48 کیلوگرم می باشد

که با وزن واقعی آن (وزن باسکول) تقریبا یکی است. از همین روش برای محاسبه وزن قوطی های پروفیل ، محاسبه وزن نبشی ، محاسبه وزن ناودانی ،

محاسبه وزن تیرآهن و قیمت میلگرد و …. استفاده کرد . برای راحتی کار جدول وزنی اقلام پر کاربرد آهن را برایتان آماده کرده ام

“جدول وزن ورقهای گالوانیزه” با عرض های 1000 و 1250 میلیمتر

ردیف طول ورق

گالوانیزه

(میلیمتر)

عرض ورق

گالوانیزه

(میلیمتر)

ضخامت

ورق گالوانیزه

(صدم/میلیمتر)

وزن(گرم)
1 2000 1000 30 4800
2 2000 1000 40 6400
3 2000 1000 50 8000
4 2000 1000 60 9600
5 2000 1000 70 11200
6 2000 1000 80 12800
7 2000 1000 90 14400
8 2000 1000 100 16000
9 2000 1000 125 20000
10 2000 1000 150 24000
11 2000 1000 200 32000
12 2500 1250 30 7500
13 2500 1250 40 10000
14 2500 1250 50 12500
15 2500 1250 60 15000
16 2500 1250 70 17500
17 2500 1250 80 20000
18 2500 1250 90 22500
19 2500 1250 100 25000
20 2500 1250 125 31250
21 2500 1250 150 37500
22 2500 1250 200 50000
23 6000 1000 50 24000
24 6000 1250 50 30000

جدول وزن ورق گالوانیزه سینوسی دنده درشت

ردیف  ضخامت ورق

میل

نوع فرمینگ  عرض ورق

میل

طول ورق عرض فرم

سانتیمتر

وزن هرشیت

یک متری

1 0/50 سینوسی دنده درشت 1000 1 90 4.361
2 0/50 سینوسی دنده درشت 1250 1 115 4.266
3 0/60 سینوسی دنده درشت 1000 1 90 5.233
4 0/60 سینوسی دنده درشت 1250 1 115 5.119
5 0.70 سینوسی دنده درشت 1000 1 90 6.105
6 0.7 سینوسی دنده درشت 1250 1 115 5.972

جدول وزن ورق گالوانیزه سینوسی دنده ریز

ردیف  ضخامت ورق

میل

نوع فرمینگ  عرض ورق

میل

طول ورق عرض فرم

سانتیمتر

وزن هرشیت

یک متری

1 0/16 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 1.427
2 0/16 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 1.467
3 0/18 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 1.605
4 0/18 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 1.650
5 0/23 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 2.051
6 0/23 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 2/109
7 0/25 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 2.230
8 0/25 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 2.292
9 0/28 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 2.054
10 0/28 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 2.567
12 0/30 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 2.676
13 0/30 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 2.751
14 0/35 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 3.122
15 0/35 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 2.787
16 0/40 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 3.568
17 0/40 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 3.668

جدول وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه – شادولاین

ردیف  ضخامت ورق

میل

نوع فرمینگ  عرض ورق

میل

طول ورق عرض فرم

سانتیمتر

وزن هرشیت

یک متری

1 0/50 شادولاین 1000 1 91 4.313
2 0/50 شادولاین 1250 1 112 4.380
3 0/60 شادولاین 1000 1 91 5.175
4 0/60 شادولاین 1250 1 112 5.256
5 0/70 شادولاین 1000 1 91 6.038
6 0/70 شادولاین 1250 1 112 6.132

جدول وزن ورق(نورد سرد)  روغنی

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت

(میلی متر)

چگالی

ورق روغنی

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 2 1 0/5 7/86 8
2 2 1 0/6 7/86 10
3 2 1 0/7 7/86 11
4 2 1 0/8 7/86 13
5 2 1 0/9 7/86 14
6 2 1 1 7/86 16
7 2 1 1/25 7/86 20
8 2 1 1/5 7/86 24
9 2/5 1/25 0/5 7/86 13
10 2/5 1/25 1/25 7/86 31
11 2/5 1/25 1/5 7/86 38

جدول وزن ورق استیل

ردیف طول

(متر)

عرض

(متر)

ضخامت

(میلی متر)

چگالی

استیل

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 2 1 0/4 7/86 6/2
2 2 1 0/5 7/86 8
3 2 1 0/6 7/86 10
4 2 1 0/7 7/86 11
5 2 1 0/8 7/86 13
6 2 1 0/9 7/86 14
7 2 1 1 7/86 16
8 2 1 1/25 7/86 20
9 2 1 1/5 7/86 24
10 2 1 2 7/86 32
11 2 1 3 7/86 48

جدول وزن میلگرد

ردیف طول

(متر)

سایز

(نمره)

چگالی

میلگرد

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 12 8 7/86 5
2 12 10 7/86 8
3 12 12 7/86 11
4 12 14 7/86 15
5 12 16 7/86 19
6 12 18 7/86 24
7 12 20 7/86 30
8 12 22 7/86 36
9 12 25 7/86 47
10 12 28 7/86 58
11 12 30 7/86 67

جدول وزن تیرآهن

ردیف طول شاخه 

(متر)

سایز

(نمره)

چگالی

تیرآهن

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 12 12 7/86 125
2 12 14 7/86 155
3 12 16 7/86 190
4 12 18 7/86 230
5 12 20 7/86 270
6 12 22 7/86 320
7 12 24 7/86 370
8 12 27 7/86 440
9 12 30 7/86 500
10 12 32 7/86 600
11 12 36 7/86 800

جدول وزن نبشی

ردیف طول شاخه

(متر)

سایز

(نمره)

چگالی

نبشی

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 6 2 7/86 7
2 6 3 7/86 9
3 6 4 7/86 15
4 6 5 7/86 23
5 6 6 7/86 33
6 6 7 7/86 45
7 6 8 7/86 56
8 6 9 7/86 73
9 6 10 7/86 88
10 6 12 7/86 130
11 6 15 7/86 200

جدول وزن ناودانی

ردیف طول شاخه

(متر)

سایز

(نمره)

چگالی

ناودانی

حدود

وزن (کیلوگرم)

1 6 5 7/86 23
2 6 6 7/86 30
3 6 8 7/86 44
4 6 10 7/86 52
5 6 12 7/86 62
6 6 14 7/86 75
7 6 16 7/86 85
8 6 18 7/86 100
9 6 20 7/86 110
10 6 22 7/86 125
11 6 24 7/86 150

جدول وزن قوطی پروفیل

ردیف طول شاخه

(متر)

سایز

(نمره)

چگالی

قوطی

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 6 10*10 7/86 4
2 6 10*20 7/86 5/5
3 6 20*20 7/86 7/5
4 6 20*30 7/86 9/5
5 6 25*10 7/86 6/5
6 6 30*10 7/86 7/5
7 6 30*30 7/86 11
8 6 40*10 7/86 9/5
9 6 40*20 7/86 11
10 6 40*30 7/86 13
11 6 40*40 7/86 15
12 6 50*10 7/86 11
13 6 50*20 7/86 13
14 6 50*30 7/86 15
15 6 50*40 7/86 17
16 6 50*50 7/86 19
17 6 60*10 7/86 13
18 6 60*20 7/86 15
19 6 60*30 7/86 17
20 6 60*40 7/86 19
21 6 80*80 7/86 30
22 6 100*100 7/86 38

جدول وزن ورق آلومینیوم

ردیف طول

(متر)

عرض

(متر)

ضخامت

(میلی متر)

چگالی

آلومینیوم

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 2 1 0/4 2/7 2/2
2 2 1 0/5 2/7 2/7
3 2 1 0/6 2/7 3/3
4 2 1 0/7 2/7 3/8
5 2 1 0/8 2/7 4/4
6 2 1 0/9 2/7 4/9
7 2 1 1 2/7 5/4
8 2 1 1/25 2/7 6/8
9 2 1 1/5 2/7 8/1
10 2 1 2 2/7 11
11 2 1 3 2/7 16/5

جدول وزن ورق (نورد گرم) سیاه

ردیف طول

(متر)

عرض

(متر)

ضخامت

(میلی متر)

چگالی

ورق سیاه

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 2 1 2 7/86 32
2 2 1 2/5 7/86 40
3 2/5 1/25 3 7/86 75
4 6 1/5 4 7/86 288
5 6 1/5 6 7/86 432
6 6 1/5 8 7/86 576
7 6 1/5 10 7/86 720
8 6 1/5 12 7/86 864
9 6 1/5 15 7/86 1080
10 6 2 20 7/86 1920
11 6 2 25 7/86 2400

جدول وزن سپری آهنی

ردیف طول

شاخه (متر)

سایز

(نمره)

چگالی

قوطی

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 6 2 7/86 5.5
2 6 2/5 7/86 8
3 6 3 7/86 10.5
4 6 3/5 7/86 14
5 6 4 7/86 17.5
6 6 4/5 7/86 22
7 6 5 7/86 26
8 6 6 7/86 37.5
9 6 7 7/86 50
10 6 8 7/86 62
11 6 9 7/86 80
12 6 10 7/86 98

درصورتیکه قصد اطلاع از آهن هایپر و خریدورق گالوانیزه را دارید فرمایید.