اخبار کسب و کارعمومی

مشاوره مدیریت توسط ناربن و اهمیت آن

در اصل انتخاب اپل به این دلیل بود که تصمیمگیریهای مرتبط با نیروی انسانی و مدیران این شرکت، تأثیر عمیق و بزرگی روی بودجههای آن داشت.در جولای سال ۱۹۸۱، زمانی که هافمن طرح را آماده کرد و استیو جابز نیز آن را تایید کرد، ۲۸ کارمند روی این پروژه کار میکردند. مک به دانشآموزان این زمان یاد میدهد که چگونه با ابزارهای کنونی کار کنند و برای دانشگاه و کسبوکار آماده شوند.»۳- برای کاربر خانگی: «مکینتاش مدیریت منابع ملی و گزارشهای شخصی را تسهیل میکند. واقعیت این است که فرصتهای درست در طول زمان به وجود خواهند آمد. تغییر در محیط کسب و کار شما میتواند فرصتهای خوبی برای سازمانتان ایجاد کند و همچنین میتواند تهدیدهای قابل توجهی را نیز برای کسب و کار شما بهوجود آورد. اپل تصمیم گرفت تا با عرضهی محصولی قابل قبول و به صرفه در بازهی دوم (مک) و محصولی حرفهای برای بازهی چهارم (لیسا) وارد رقابت شود. پورتفولیو را میتوان بر اساس همسویی با اهداف استراتژیک، ریسک قابل قبول و ظرفیت منابع تنظیم و متعادل کرد. طرح کسب و کار یک برنامه ایدهآل برای تعیین این است که چه کسی باید چه مسئولیتی را بر عهده داشته باشد. مسئولیت اجتماعی یعنی اینکه یک کسب و کار در فعالیتهایی که به بهبود وضعیت جامعه کمک میکند وکیفیت زندگی مردم را بهبود می بخشد صورت داوطلبانه شرکت کند.

این قیمتها از ۹۹۵ دلار تا ۱۴۹۵ دلار را شامل میشوند. این تاثیرات شامل وضع قانون توسط دولت و مسائل قانونی است که باید به اجرا گذاشته شود. حتی خیلی از کسب و کارهای متداول نیز باید به طرح کسبوکارشان بیندیشند تا موفقیت را تضمین کنند. روی هم رفته تکنیک PEST به بررسی و برخورد با تغییرات محیطی در کسب و کار کمک شایانی میکند. در آخرین محور ساز و کارهای مفید یا فرآیندهای کارآمد را ذکر کرده و برای شرح آن از این استعاره استفاده می کند: ” سیمانی که اجزای یک سازمان را منسجم میگرداند و از آن چیزی بیشتر از یک محموعه اجزای جدا از هم با نیازهای جداگانه میسازد”. طرح تجاری صرفاً برای راهاندازی شرکتهای جدید یا ایدههای جدید کاربرد ندارد بلکه شرکتهای در حال فعّالیت نیز به آن نیاز دارند. این طرح ها می تواند بسته به اینکه آیا نیاز به درخواست وام و یا سرمایه گذاری های جدید دارند یا خیر، داخلی و یا خارجی باشند. به عنوان مثال بند ۵ ماده ۱۲ قانون اصل ۴۴ مقرر مینماید که مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از ۵۰۰ نفر بیشتر باشد با بلوک بندی برگزار گردد و هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند که میتوان برای حضور سهامداران در مجامع سایر شرکتها نیز چنین تدابیری اندیشید.

فرصت های جدید خود را بیشتر کنید زیرا راه خود را می یابند. همچنین میتوانید میزان مخاطبین خودتان را مشخص کنید که این امر هم به شما برای تصمیم گیری در رابطه با حجم موجودی و خرید کمک می کند. خودیها دولتی بودند و ما هم غیرخودی محسوب میشدیم که در نتیجه این مرزبندی در این سالها اختلافات زیادی رخ داد. در واقع خدمات پشتیبانی به عنوان یکی از مزیت های رقابتی بنگاه های تجاری محسوب می شود. انتظار میرود که مشتریان خاص و تجاری به سمت محصولات بازهی دوم حرکت کنند. اپل تصمیم گرفت تا با عرضهی مک، محصولی در بازهی دوم به بازار عرضه کند و البته سختافزار و نرمافزار خود را نیز در بالاترین سطح کیفی حفظ کند. او در طرح خود یک بخش دیگر را نیز به این مجموعه اضافه کرد: مسائل و مشکلات واضح. هافمن بخش دوم طرح کسبوکار مک را با یک جملهی ساده اما مهم شروع کرد: «برتری یک محصول در این است که نیازی به داشتن ویژگی خارقالعاده نداشته باشد.» به بیان دیگر منظور هافمن این بوده که مک نیازی به ویژگیهای خاص نسبت به دیگران ندارد چرا که برای مشتریان حرفهای با نیازهای خاص، محصولی اختصاصی با عنوان لیسا عرضه شده است.

کارشناس توسعه برای ایجاد این مهارت میتواند با انجام تحقیقات، جمعآوری دادهها و یادگیری بیشتر و مشاوره مدیریت در مورد هدف شروع کند. کاری که میخواهم شروع کنم کوچک است و نیازی به طرح ندارد، طرح تجاری مال شرکتهای بزرگ است. لذا میتوان بیان کرد که بین دولت و شرکتهای بزرگ نوعی تعامل وجود دارد. در جامعه ای که ثبات سیاسی وجود داشته باشد به دلیل عدم وجود تورم و تغییر قیمتهای ناگهانی این تغییرات به سازمانها و صنایع انتقال نمییابد. ما در مورد چند نوع مختلف طرح های کسب و کار بحث کردیم، اما المان هایی وجود دارند که تقریباً در تمام این طرح ها یافت می شوند. در این بخش اپل علاوه بر موارد گفته شده، هزینههای تولید (۳۹۷ دلار) توزیع و سود عملیاتی را نیز پیشبینی کرده است.اپل سود قیمتهای مختلف محصول خود را نیز به تفصیل محاسبه کرده است. اهمیت منطقه و کشوری که سازمان شما در آن قرار دارد در تجزیه و تحلیل PEST برای بخشهای مختلف سازمان و صنعت شما متفاوت خواهد بود. با این دست از مطالب دریافتیم که اهمیت مشاوره کسب و کار بسیار بالاست و میتواند نقش بسیاری را برای رسیدن به اهداف یک کسب و کار ایفا کند.