حوادث

بلوای مدرسه فوتبال مشهد


به نظر می رسد پیش از این نیز این وزارتخانه درگیر این ماجرا بوده و به همین دلیل وزیر ورزش و جوانان دو هفته پیش دستور بررسی و پیگیری گزارش های دریافتی از این مدرسه فوتبال را صادر کرده بود. روز شنبه اول بهمن ماه، وزارت ورزش و جوانان در اطلاعیه ای اعلام کرد: دو هفته پیش به محض دریافت گزارش تخلف در یکی از مدارس فوتبال مشهد، سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دستور داد. وزارت امنیت به موضوع رسیدگی کند.» پس از بررسی این ادعاها، در صورت صحت گزارش ها باید با عامل یا عاملان این حادثه قاطعانه برخورد شود. پس از دستور دکتر سجادی، اداره کل حراست ورزش و جوانان خراسان رضوی با همکاری یکی از نهادهای امنیتی در حال بررسی دقیق موضوع است و قرار است گزارش این ادعاها را بررسی کند.