قصه آلودگی هوا از بحران گذشته و دارد به فاجعه می‌انجامد/ ایران خودرو و سایپا، به جای خودرو، آلت قتاله درست و به بهای گزاف به مردم می‌فروشند و کسی هم حرفی نمی‌زند

قصه آلودگی هوا از بحران گذشته و دارد به فاجعه می‌انجامد/ ایران خودرو و سایپا، به جای خودرو، آلت قتاله درست و به بهای گزاف به مردم می‌فروشند و کسی هم حرفی نمی‌زند
در این زمینه مسئولان به طور مداوم نگرانی های خود را بیان می کنند که یکی از آنها می گوید تنها 38 درصد روغن موجود با کیفیت استاندارد است و دیگری می گوید چاره ای جز سوزاندن نفت برای تامین برق مردم کشور نداریم. می گوید بس است. از خانه بیرون نمی روند، یکی مدرسه را می بندد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید وضعیت فعلی حرمت مردم را رعایت نمی کند! دو شرکت دولتی بزرگ، سودآور، بی کیفیت و بی کفایت هنوز در حال رقابت برای ساخت ماشین های جنگی به جای ماشین و فروش آن به مردم با قیمت های بالا هستند و هیچکس در مورد آنها صحبت نمی کند. انگار کسی در خانه نیست.