حوادث

انتقال مصدومان حادثه سقوط بالگرد به بیمارستان شهید باهنر کرمان

انتقال مصدومان حادثه سقوط بالگرد به بیمارستان شهید باهنر کرمان

مصدومان و همراهان وزیر ورزش در حادثه سقوط بالون در شهرستان بافت به بیمارستان شهید بهنار کرمان منتقل می شوند.

مدیر مرکز اورژانس کرمان درباره وضعیت مصدومان این حادثه گفت: خوشبختانه جان مصدومان این حادثه خطرناک نیست اما تعدادی از آنها جراحات شدیدی دارند و به دنبال خدمات پزشکی هستند.

سید محمد حسینی معاون رئیس جمهور همچنین به نمایندگی از سید ابراهیم رئیسی از جانباختگان فاجعه بالگرد از وزیر ورزش و جوانان باردار کرمان عیادت کرد و بیمار از نزدیک تحت مداوا قرار دارد.

شاهدان عینی گفته اند که زمان زمان کنترل هواپیما را از دست داده است.