بین الملل

🔥 تلاش دولت بایدن برای ممانعت از اقدام انگلیس علیه سپاه

به گزارش روزنامه تلگراف، برخی منابع از حیابان وایت هال انگلیس عنوان کرده‌اند که دولت آمریکا به دلیل توانایی انگلیس در ایفای نقش کلیدی در گفت‌وگوها با تهران در صدد است تا از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط لندن جلوگیری کند.

به گفته این منابع آمریکا می‌گوید که این اقدام انگلیس موجب تضعیف نقش این کشور در گفت‌وگوها خواهد شد.

وزارت خارجه انگلیس درحال استفاده از همین استدلال برای مخالفت با پیشنهاد وزارت کشور برای اقدام علیه سپاه پاسداران است.

311311